Naziv projekta: Stvaranje novog javnog pogleda na žene

Lokacija: Srbija

Budžet: 44.062,60 EUR

Uloga:  nosilac projekta

Donator: EIDHR – Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje: novembar 2016 – novembar 2017

Kratak opis projekta: Projekat se bavio zagovaranjem poštovanja principa rodne ravnopravnosti i otklanjanjem rodno zasnovanih stereotipa putem edukacije i medija. Opšti cilj projekta bio je podizanje svesti javnosti o temama rodne ravnopravnisti i prava žena kroz edukaciju novinara i studenata, kao i njihovu direktnu saradnju sa organizacijama civilnog društva. Specifični ciljevi projekta bili su: 1) Edukacija novinara i studenata novinarstva o boljem izveštavanju o ženama i njihovoj poziciji u društvu kao i o lošim praksama i mogućnostima prevencije; 2) Bolja saradnja između organizacija civilnog društva i medijskih radnika, radi veće vidljivosti organizacija civilnog društva kao i kvalitenijem izveštavanju; 3) Podizanje svesti javnosti o problematičnim temama vezanim za ženska prava kao i o eliminisanju loših praksi i eliminaciji štetnih rodno zasnovanih stereotipa. Glavne aktivnosti: 1) dvodnevni seminar na temu rodne ravnopravnosti i analiza slike žene u medijima za 16 novinara/studenata i 16 predstavnika NVO organizacija; 2) 8 tribina u realizaciji novinara i NVO organizacija; 3) 32 medijska sadržaja na temu rodne ravnopravnosti, kao i tema kojima se bave nevladine organizacije koje su učestvovale u projektu.

Aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej pomažu ženama da izađu iz nasilja

Pomoć putem SOS telefona ili lično, zatražilo je 78 korisnica u Novom Bečeju, dok je tokom 2016. godine zabeleženo 437 poziva, navode u Udruženju Roma Novi Bečej. Korisnice tih usluga su uglavnom žene žrtve psihičkog, fizičkog, seksualnog i ekonomskog nasilja. Takođe, prema podacima tog udruženja, u 2016. godini prijavljeno je devet ugovorenih maloletničkih brakova. Tribinadetaljnije

Aktivizam mladih Romkinja važan za razbijanja predrasuda

Udruženje Roma Novi Bečej organizovalo je aktivistički sastanak kao završnu aktivnost projekta „Romkinje ustaju – Jačanje aktivizma i rodne ravnopravnosti u Vojvodini“. Projekat je imao za cilj da unapredi kapacitete romskog ženskog pokreta u Vojvodini da se zalaže za romska ženska prava i rodnu ravnopravnost na lokalnom i pokrajinskom nivou i podstakne Romkinje na aktivizamdetaljnije

Video: Devojčice prodaju za 1.000 evra, nadležni bez reakcija

U Srbiji se o problemu prodaje devojčica za udaju retko ili uopšte ne govori, a one su, ne samo žrtve trgovine ljudima, nego i vrlo često žrtve seksualnog nasilja. Kako je rečeno na tribini „Rani brakovi i nasilje nad ženama i devojčicama“ u Novom Bečeju, u organizaciji Udruženja Roma Novi Bečej i Fondacije 021, njihdetaljnije

Fokus: Verujemo u male korake koji nose veliku promenu

Svaka dobra promena u društvu počinje od pojedinca, ako se on promeni na bolje, menja se i celokupno društvo, kažu iz Fokusa, nevladine organizacija koja se bavi podsticajem sveobuhvatnog razvoja društva u celini, ali i njegovih pojedinačnih segmenata. Fokus je osnovan 2004. godine od strane Erola i Tanje Ilijazović, u cilju pružanja pomoći mladima, porodicamadetaljnije

VIDEO: Žena je snaga za društvo, a pretnja za nesigurne

Žena treba da bude podrška drugima i da korača rame uz rame sa svima, kako bi društvo bilo snažnije i jače, zaključeno je na tribini „Uspešna žena- snaga ili pretnja?“, koja je održana u Sremskim Karlovcima.   O položaju žene u društvu, na tribini su govorile direktorka vinarije „Dulka“ Jasmina Dulka, sertifikovani poslovni konsultant Indiradetaljnije

Na televiziji banalizovan prikaz uloge žene u društvu

Iako tabloidna štampa prednjači u senzacionalizmu, televizija, kao najuticajniji medij, izvor je stereotipizacije žena u javnosti. One se najčešće pojavljuju u zabavnom programu i to kao poznate ličnosti, pevačice, glumice i slično. Na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, postoje specijalizovane emisije koje su po definiciji namenjene ženama. Na Radio-televiziji Vojvodine to je emisija Ženska posla, nadetaljnije

Interakcija lokalnog stanovništva sa mladima sa Kosova značajan rezultat omladinskih razmena

„Myth Buster Balkan“, projekat Volonterskog centra Vojvodine i GAIA Kosovo, nastavlja sa realizacijom ovog puta u Prizrenu od 13. do 18. novembra na kom će se razgovarati o primenjenim metodama, dugoročnim uticajima projekta kao i planiranju pratećih aktivnosti. Ideja projekta proistekla je od strane aktivista Volonterskog centra Vojvodine i GAIA Kosovo, pre dve godine apliciranjemdetaljnije

VIDEO: Sa kakvim pritiscima se suočava žena koja radi u medijima

Na koji način se kreira medijski sadržaj namenjen primarno ženama i sa kojim ciljem, govorilo se na tribini „Šta su ženska posla?“ održanoj u Radio kafeu. Neke od tema bile su i stereotipizacija i viktimizacija žena i muškaraca u pomenutim sadržajima, pritisci sa kojima se suočava žena koja radi u medijima, lična odgovornost novinara idetaljnije

Novosadski humanitarni centar 20 godina pomaže izbeglicama

Novosadski humanitarni centar (NSHC) već 20 godina bavi se problemima izbeglica koje dolaze i prolaze kroz Srbiju. Nakon talasa izbeglica koje su došle u Srbiju, a mnogi od njih u Novi Sad, tokom devedesetih godina, grupa Novosađana je odlučila da im pomogne u ostvarivanju njihovih prava. Pomoć pružaju marginalizovanim i ugroženim društvenim grupama. Sa istimdetaljnije

Humani građani pomažu novosadskim mališanima u učenju

Oko 200 mališana iz socijalno ugroženih porodica u Novom Sadu trenutno uči i druži se sa volonterima Novosadskog humanitarnog centra (NSHC). FOTO: Humani građani pomažu novosadskim mališanima u učenju Oko 200 mališana iz socijalno ugroženih porodicVeć 14 godina, NSHC sprovodi projekat „Obrazovanje za sve“, u cilju da deca koja imaju poteškoća u učenju i nedovoljnodetaljnije

VIDEO: Samohranim majkama najteže na izbegličkoj ruti

Za većinu građana Srbije, izbeglička kriza počinje 2015. godine, kada se povećava tenzija u vezi sa dizanjem zidova na granici između Srbije i Mađarske. Međutim, izbeglička kriza počela je mnogo ranije, a mogla se samo naslutiti. U potrazi za boljim životom, da li je reč o begu od „Oluje“ devedesetih ili o ratu u Sirijidetaljnije

Žena između rodne uloge i profesije

Od ukupnog broja diplomiranih, skoro dve trećine su žene, pokazuje zvanična statistika. I pored toga, u proseku se veći broj muškaraca nalazi na odgovornim i dobro plaćenim poslovima. Zbog čega se ova statistika ne oslikava na tržištu rada? Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Novi Sad, koja pokriva Južnobački okrug, zabeleženo je 7.676 osobadetaljnije

VIDEO: Fotografkinje – često nagrađivane, ali neretko nezaposlene

Kako izgleda osvajanje fotografije, koja je na početku 20. veka bila dominantno muška, da bi na početku 21. veka fotografisanje postalo dostupno svima, predstavljeno je na tribini „Osvajanje profesije – fotografkinje“, održanoj u Radio kafeu, u organizaciji Udruženja „Ženske studije i istraživanja“ i Fondacije 021. Najpre je prikazano kako je tokom 20. veka proteklo ulaženjedetaljnije

Zbog nedostatka mesta u vrtićima, majke biraju između posla i kuće

Dok još oko 1.500 dece čeka „ispod crte“ na svoje mesto u nekom od vrtića Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, njihove majke biraju između čuvanja deteta ili čuvanja, najčešće jedva pronađenog posla.   Među njima je Nataša Petronijević, koja ima ćerke od tri i dve godine. Dok je starija nakon dva pokušaja redovnim konkursima u “Radosnomdetaljnije

Nezaposlene majke lako do posla od kuće, ali ne i do dugoročnog rešenja

Časovi engleskog preko Skajpa, kataloška prodaja, programiranje i veb dizajn, kozmetičke usluge, šivenje, pravljenje torti, samo su neki od poslova kojima zvanično nezaposlene majke radeći od kuće, doprinose porodičnom budžetu. Iako na prvi pogled deluje kao odlično rešenje, jer ne plaćaju zakup prostorija, nemaju nadređene da im stoje nad glavom, svoje radno vreme same organizujudetaljnije

VIDEO: Popust za žene je skretanje pažnje na neravnopravnost

Udruživanje, usvajanje i poštovanje zakona o ravnopravnosti i sprečavanje sistemske diskriminacije, ključni su načini da se poboljša položaj žena u društvu, zaključeno je na tribini „Da li je popust za žene korak ka ravnopravnosti“. Tribina je održana u Radio kafeu, u organizaciji Fondacije 021, povodom Dana jednakih plata. Tada se 37 privrednika odazvalo predlogu Komisijedetaljnije

Nije predviđeno da žene budu na pozicijama odlučivanja

Iako Srbija danas ima predsednicu Vlade, predsednicu Narodne skupštine i guvernerku Narodne banke, zastupljenost žena na pozicijama donošenja odluka i dalje je mala. Onda kada nije, delimično ili slepo poštuju se kvote i propisi, bez mnogo razmišljanja o stvarnosti. Prisutan je niz administrativnih poteškoća sa kojima se žene suočavaju, a sa kojima muškarci ne morajudetaljnije

„Ministarstvo da donese uputstvo za licenciranje usluge SOS telefona“

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povuklo je konkurs za dodelu sredstava radi pružanja usluga SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja. Ovo je drugi put da je odlukom ministarstva konkurs za finansiranje stavljen van snage, nakon dopisa i saopštenja Autonomnog ženskog centra. U poslednjem konkursu koji je raspisan 10. novembra, a poništendetaljnije

VIDEO: Senzacionalizmom mediji ne doprinose borbi protiv nasilja u porodici

Mediji u Srbiji proteklih godina su drastično povećali broj tekstova koji se tiču nasilja u porodici, ali istovremeno njihov kvalitet je prvenstveno zbog senzacionalizma, na takvom nivou da često zapravo satanizuju žrtve. Ovo je samo jedan od stavova koji su mogli da se čuju na tribini „Kako vi pišete i kako vas žene čitaju“ udetaljnije

Zbog čega društvo nameće uloge ženama

Žene u modernom društvu koje se odluče za poslovnu karijeru, sreću se sa mnogim problemima.Neretko su negativno percipirane u društvu koje ne propušta da ih podseti da treba da rađaju decu i praktično ih time gura nazad u „prihvatljiv“ okvir. One koje se i odluče da rode nalaze se pred drugom vrstom problema, jer rađanjedetaljnije