2016-2017 Stvaranje novog javnog pogleda na žene

Naziv projekta: Stvaranje novog javnog pogleda na žene

Lokacija: Srbija

Budžet: 44.062,60 EUR

Uloga:  nosilac projekta

Donator: EIDHR – Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Trajanje: novembar 2016 – novembar 2017

Kratak opis projekta: Projekat se bavio zagovaranjem poštovanja principa rodne ravnopravnosti i otklanjanjem rodno zasnovanih stereotipa putem edukacije i medija. Opšti cilj projekta bio je podizanje svesti javnosti o temama rodne ravnopravnisti i prava žena kroz edukaciju novinara i studenata, kao i njihovu direktnu saradnju sa organizacijama civilnog društva. Specifični ciljevi projekta bili su: 1) Edukacija novinara i studenata novinarstva o boljem izveštavanju o ženama i njihovoj poziciji u društvu kao i o lošim praksama i mogućnostima prevencije; 2) Bolja saradnja između organizacija civilnog društva i medijskih radnika, radi veće vidljivosti organizacija civilnog društva kao i kvalitenijem izveštavanju; 3) Podizanje svesti javnosti o problematičnim temama vezanim za ženska prava kao i o eliminisanju loših praksi i eliminaciji štetnih rodno zasnovanih stereotipa. Glavne aktivnosti: 1) dvodnevni seminar na temu rodne ravnopravnosti i analiza slike žene u medijima za 16 novinara/studenata i 16 predstavnika NVO organizacija; 2) 8 tribina u realizaciji novinara i NVO organizacija; 3) 32 medijska sadržaja na temu rodne ravnopravnosti, kao i tema kojima se bave nevladine organizacije koje su učestvovale u projektu.

Aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej pomažu ženama da izađu iz nasilja

Aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej pomažu ženama da izađu iz nasilja

Pomoć putem SOS telefona ili lično, zatražilo je 78 korisnica u Novom Bečeju, dok je tokom... detaljnije
Aktivizam mladih Romkinja važan za razbijanja predrasuda

Aktivizam mladih Romkinja važan za razbijanja predrasuda

Udruženje Roma Novi Bečej organizovalo je aktivistički sastanak kao završnu aktivnost projekta “Romkinje ustaju – Jačanje... detaljnije
Video: Devojčice prodaju za 1.000 evra, nadležni bez reakcija

Video: Devojčice prodaju za 1.000 evra, nadležni bez reakcija

U Srbiji se o problemu prodaje devojčica za udaju retko ili uopšte ne govori, a one... detaljnije
Fokus: Verujemo u male korake koji nose veliku promenu

Fokus: Verujemo u male korake koji nose veliku promenu

Svaka dobra promena u društvu počinje od pojedinca, ako se on promeni na bolje, menja se... detaljnije
VIDEO: Žena je snaga za društvo, a pretnja za nesigurne

VIDEO: Žena je snaga za društvo, a pretnja za nesigurne

Žena treba da bude podrška drugima i da korača rame uz rame sa svima, kako bi... detaljnije
Na televiziji banalizovan prikaz uloge žene u društvu

Na televiziji banalizovan prikaz uloge žene u društvu

Iako tabloidna štampa prednjači u senzacionalizmu, televizija, kao najuticajniji medij, izvor je stereotipizacije žena u javnosti.... detaljnije
Interakcija lokalnog stanovništva sa mladima sa Kosova značajan rezultat omladinskih razmena

Interakcija lokalnog stanovništva sa mladima sa Kosova značajan rezultat omladinskih razmena

“Myth Buster Balkan”, projekat Volonterskog centra Vojvodine i GAIA Kosovo, nastavlja sa realizacijom ovog puta u... detaljnije
VIDEO: Sa kakvim pritiscima se suočava žena koja radi u medijima

VIDEO: Sa kakvim pritiscima se suočava žena koja radi u medijima

Na koji način se kreira medijski sadržaj namenjen primarno ženama i sa kojim ciljem, govorilo se... detaljnije
Novosadski humanitarni centar 20 godina pomaže izbeglicama

Novosadski humanitarni centar 20 godina pomaže izbeglicama

Novosadski humanitarni centar (NSHC) već 20 godina bavi se problemima izbeglica koje dolaze i prolaze kroz... detaljnije
Humani građani pomažu novosadskim mališanima u učenju

Humani građani pomažu novosadskim mališanima u učenju

Oko 200 mališana iz socijalno ugroženih porodica u Novom Sadu trenutno uči i druži se sa... detaljnije
VIDEO: Samohranim majkama najteže na izbegličkoj ruti

VIDEO: Samohranim majkama najteže na izbegličkoj ruti

Za većinu građana Srbije, izbeglička kriza počinje 2015. godine, kada se povećava tenzija u vezi sa... detaljnije
Žena između rodne uloge i profesije

Žena između rodne uloge i profesije

Od ukupnog broja diplomiranih, skoro dve trećine su žene, pokazuje zvanična statistika. I pored toga, u... detaljnije
VIDEO: Fotografkinje – često nagrađivane, ali neretko nezaposlene

VIDEO: Fotografkinje – često nagrađivane, ali neretko nezaposlene

Kako izgleda osvajanje fotografije, koja je na početku 20. veka bila dominantno muška, da bi na... detaljnije
Zbog nedostatka mesta u vrtićima, majke biraju između posla i kuće

Zbog nedostatka mesta u vrtićima, majke biraju između posla i kuće

Dok još oko 1.500 dece čeka “ispod crte” na svoje mesto u nekom od vrtića Predškolske... detaljnije
Nezaposlene majke lako do posla od kuće, ali ne i do dugoročnog rešenja

Nezaposlene majke lako do posla od kuće, ali ne i do dugoročnog rešenja

Časovi engleskog preko Skajpa, kataloška prodaja, programiranje i veb dizajn, kozmetičke usluge, šivenje, pravljenje torti, samo... detaljnije
VIDEO: Popust za žene je skretanje pažnje na neravnopravnost

VIDEO: Popust za žene je skretanje pažnje na neravnopravnost

Udruživanje, usvajanje i poštovanje zakona o ravnopravnosti i sprečavanje sistemske diskriminacije, ključni su načini da se... detaljnije
Nije predviđeno da žene budu na pozicijama odlučivanja

Nije predviđeno da žene budu na pozicijama odlučivanja

Iako Srbija danas ima predsednicu Vlade, predsednicu Narodne skupštine i guvernerku Narodne banke, zastupljenost žena na... detaljnije
“Ministarstvo da donese uputstvo za licenciranje usluge SOS telefona”

“Ministarstvo da donese uputstvo za licenciranje usluge SOS telefona”

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povuklo je konkurs za dodelu sredstava radi pružanja... detaljnije
VIDEO: Senzacionalizmom mediji ne doprinose borbi protiv nasilja u porodici

VIDEO: Senzacionalizmom mediji ne doprinose borbi protiv nasilja u porodici

Mediji u Srbiji proteklih godina su drastično povećali broj tekstova koji se tiču nasilja u porodici,... detaljnije
Zbog čega društvo nameće uloge ženama

Zbog čega društvo nameće uloge ženama

Žene u modernom društvu koje se odluče za poslovnu karijeru, sreću se sa mnogim problemima.Neretko su... detaljnije

Comments are closed.