You are currently viewing 2010 – 2011 U službi građana, a ne vlasti

2010 – 2011 U službi građana, a ne vlasti

Naziv projekta: U službi građana, a ne vlasti

Lokacija: Vojvodina

Uloga:  nosilac projekta

Donator: Institut za održive zajednice (Institute for Sustainable Communities – USAID) i Fond za otvoreno društvo.

Kratak opis projekta:  U službi građana a ne vlasti je akcija pokrenuta sa ciljem da omogući i unapredi značaj saradnje medija i civilnog sektora u javnom interesu. Kroz projekat je pokrenuta radijska emisiju „Hoću da znam – šta ja imam od toga“. Realizovana je sa pet organizacija civilnog društva iz Vojvodine: Pokret gorana Novog Sada, Ogledalo, Omladinska nevladina organizacija, Fond za razvoj kulture i stvaralaštva dece i omladine i Volonterski centar Vojvodine. Organizacije civilnog društva davale su svoj komentar/stav o aktuelnim društvenim dešavanjima i pojavama kroz prizmu svojih aktivnosti. Realizovano je 100 radijskih emisija koje se emitovale svaki radni dan tri puta na Radiju 021, i postavljane su na web portal 021.rs u audio i pisanoj formi. Takođe su postavljene pisane forme emisije na Fejsbuk, i na VEB portale partnerskih organizacija civilnog društva u ovom projektu. Pored medijskog partnera u realizaciji projekta, Radija 021, emitovane radijske forme emisije su ponuđene mreži lokalnih medija Vojvodine, a Radio Kikinda, Radio Odžaci i Radio Srem emitovale su one emisije koje su bile posvećene opštem stanju u regionu.

Projekat su podržali Institut za održive zajednice (Institute for Sustainable Communities – USAID) i Fond za otvoreno društvo.