Projekat je podržan od strane Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade, a biće realizovan u saradnji sa Centrom za inicijative u kulturi “Ogledalo”.

Cilj projekta je pokretanje saradnje između omladinskih udruženja u Novom Sadu i najposećenijeg Internet medija u Novom Sadu – informativnog portala 021.rs. Mladi, članovi omladinskih udruženja će kreirati informativne sadržaje, koji će biti medijski podržani i na taj način naći svoj put do korisnika.

Kvalitetno informisanje je osnovni preduslov za lični i društveni razvoj mladih, njihovih punih potencijala kao pojedinaca/ki i aktivnih građana/ki koji doprinose razvoju demokratskog društva. Informisanje mladih predstavlja ne samo preduslov za aktivno učestvovanje u životu zajednice i uticanje na njen razvoj već i preduslov za poboljšanje opšteg kvaliteta života mladih ljudi.

Intersektorskim radom (mediji i civilno društvo) će se razviti kvalitetni medijski sadržaji koji su mladima prijemčivi i zadovoljavaju njihove realne potrebe, a bave se temama: zapošljavanje, studije, putovanja u zemlji i inostranstvu, kultura u sličnim temama koje interesuju ovu grupu. Pored informisanja korisnika, aktivnim učestvovanjem u informisanju mladih, povećaće se kapaciteti i vidljivost omladinskih udruženja.