You are currently viewing 2014 Mediji u službi informisanja mladih

2014 Mediji u službi informisanja mladih

Naziv projekta: Mediji u službi informisanja mladih

Lokacija: Novi Sad

Uloga:  nosilac projekta, realizovano u saradnji sa centrom za inicijative u kulturi „Ogledalo“

Donator: Grad Novi Sad – Kancelarija za mlade

Kratak opis projekta:  Cilj projekta je pokretanje saradnje između omladinskih udruženja u Novom Sadu i informativnog portala 021.rs. Intersektorskim radom (mediji i civilno društvo) razvijeni su medijski sadržaji koji su mladima prijemčivi i zadovoljavaju njihove realne potrebe, a bavili su se temama: zapošljavanje, studije, putovanja u zemlji i inostranstvu, kultura. Pored informisanja korisnika, aktivnim učestvovanjem u informisanju mladih, projekat je doprineo povećanju kapaciteta i vidljivosti omladinskih udruženja.