Naziv projekta: Stop nasilju nad ženama

Lokacija: Vojvodina

Budžet: 400.000 RSD

Uloga: nosilac projekta  

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije  

Trajanje: septembar – decembar 2019

Kratak opis projekta: Projekat je nastojao da doprinese smanjenju tolerancije gradjanki i gradjana na nasilje nad ženama kroz realizaciju medijskih sadržaja – Serijal “Izvan 4 zida” – koji osvetljavanju različite aspekte problema nasilja nad ženama i devojčicama u Srbiji.  Cilj projekta bio je da se kroz kritički osvrt na postojeću zaštitu osvetle stereotipi, predrasude i društvene norme koje doprinose održavanju nasilja nad ženama. Takođe, projektom su pružene konkretne informacije o izvorima podrške i pomoći, uz poziv na konkretnije građansko delovanje protiv nasilja nad ženama.  U okviru projekta realizovano je 6 internet radijskih emisija, 6 tekstova na internet stranici i kampanja na društvenim mrežama.

Tekstove i emisije možete pronaći na sajtu MultiRadija.