RAZVIJANJE MEĐUREGIONALNE SARADNJE

Naziv projekta: Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu                                           

Donator: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Kratak opis projekta: Projekat je bio usmeren ka umrežavanju aktera koji se bave ženskim preduzetništvom u regionu (Vojvodina, Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i Rumunija) sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena i razvoja preduzetničke delatnosti. U okviru projekta bili su organizovani radni sastanci na kojima su učesnice razgovarale o položaju preduzetništva u regionu, osnovnih problema sa kojima se preduzetnice suočavaju i isticale primere, programe dobre prakse. Na radnim sastancima su učestvovale preduzetnice, poslovne žene, predstavnice civilnog i državnog sektora koje se bave preduzetništvom.

Vojvođansko žensko preduzetništvo izvan granica

Sve žene preduzetnice Vojvodine, a i one koje to planiraju da postanu, uskoro će imati priliku da informacije vezane za pokretanje i razvoj svog posla pronađu na jedinstvenom veb portalu, koji je danas predstavljen u prostorijama Radio kafea. Veb portal „Vojvođansko žensko preduzetništvo izvan granica“ pokreće Fondacija 021, sa ciljem da se kroz rodno senzibilisanu detaljnije

Razvijanje medjuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Fondacija 021, zajedno sa Centrom za razmišljanje iz Novog Sada sprovodi pilot projekat “Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu”, koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Projekat pred sebe postavlja zadatak umrežavanja i razvoj strategijskog plana za podršku ženskom poduzetništvu u regionu (Vojvodina- Slavonija- Republika Srpska- Del Alfold- Banat (rumunski)). detaljnije

Tribina „Žensko preduzetništvo – dobra praksa iz regiona“

Razmišljate o pokretanju sopstvenog posla? Načinili ste nekoliko koraka, ali još uvek niste sigurni u svoje mogućnosti? Volele biste da možete da dobijete savet od nekog ko se nalazio u sličnoj situaciji? Pozivamo Vas na tribinu “Žensko preduzetništvo – dobra praksa iz regiona”, u okviru koje će biti predstavljeni primeri dobre prakse žena preduzetnica iz detaljnije

RAZVIJANJE MEĐUREGIONALNE SARADNJE

Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Projekat „Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu“ je usmeren ka umrežavanju aktera koji se bave ženskim preduzetništvom u regionu (Vojvodina, Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i Rumunija) sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena i razvoja preduzetničke delatnosti. U okviru projekta će biti organizovani radni sastanci na kojima će učesnice razgovarati o položaju preduzetništva u regionu, osnovnih problema detaljnije