You are currently viewing Razvijanje medjuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Razvijanje medjuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Fondacija 021, zajedno sa Centrom za razmišljanje iz Novog Sada sprovodi pilot projekat “Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu”, koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Projekat pred sebe postavlja zadatak umrežavanja i razvoj strategijskog plana za podršku ženskom poduzetništvu u regionu (Vojvodina- Slavonija- Republika Srpska- Del Alfold- Banat (rumunski)).

Sredinom februara (subota 14.02.) je organizovan Radni sastanak u Novom Sadu na kom su razmenjena dosadašnja iskustva u razvoju ženskog preduzetništva sa predstavnicama iz regiona.

Zahvaljujemo se gošćama na ovom uspešnom i motivišućem sastanku.

Tekst napisan u okviru projekta „Žensko preduzetništvo“ koji je podržan od Pokrajinskog sekreterijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.