You are currently viewing Vojvođansko žensko preduzetništvo izvan granica

Vojvođansko žensko preduzetništvo izvan granica

Sve žene preduzetnice Vojvodine, a i one koje to planiraju da postanu, uskoro će imati priliku da informacije vezane za pokretanje i razvoj svog posla pronađu na jedinstvenom veb portalu, koji je danas predstavljen u prostorijama Radio kafea.

Veb portal „Vojvođansko žensko preduzetništvo izvan granica“ pokreće Fondacija 021, sa ciljem da se kroz rodno senzibilisanu atmosferu stvori virtuelna platforma, gde će sve žene koje imaju svoja preduzeća, kao i one koje to tek žele da ostvare, moći da pronađu sve neophodne informacije i kroz interakciju razmene iskustva.

Ivana Inđin, članica Fondacije 021, koja je danas u Radio kafeu predstavila ovaj projekat, istakla je da je najveći problem u ženskom preduzetništvu zapravo patrijarhalno okruženje koje demotiviše žene da se bave preduzetništvom.

„Svi koji imaju ideju kako bismo mogli da unapredimo naš projekat pre nego on započne pozvani su da Fondaciji 021 daju svoje sugestije. Mi smo analizirali domaće i strane slične sajtove, vezano za žene preduzetnice i shvatili smo da je jako važno da ovaj naš sajt bude dvojezičan. Želimo da portal ima puno korisnih rubrika kao što su koraci u preduzetništvu, zakonske regulative, konkursi i krediti, i mnoge druge, koje će korisnicama pružiti sveobuhvatne informacije, savete i preporuke kako što bolje da razvijaju svoj posao“, rekla je Ivana Inđin.

Korisnice Veb portala „Vojvođansko žensko preduzetništvo izvan granica“ će putem ovog sajta pre svega dobiti značajnu uštedu u vremenu za pronalaženje pouzdanih i relevantnih informacija, priliku za umrežavanje i uvid u pozitivne primere uspešnih žena i načina kako su one rešile izazove u svojim preduzećima i uskladile svoje porodične obaveze sa poslom.

Sajt će pružati besplatnu kontinuiranu podršku, ne samo u početku razvitka njihovog biznisa, nego i tokom poslovanja, a ostali građani će za uzvrat putem ovog sajta imati kompletnu bazu podataka žena preduzetnica Vojvodine, njihovih usluga i proizvoda.

Organizatori ovog veb portala očekuju da će se na ovaj način društvo senzibilisati za podršku ženama koje žele da postanu preduzetnice, jer su u našem društvu još uvek raširene brojne predrasude o rizicima poslovanja sa ženama.

Tekst napisan u okviru projekta „Žensko preduzetništvo“ koji je podržan od Pokrajinskog sekreterijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.