You are currently viewing Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Projekat „Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu“ je usmeren ka umrežavanju aktera koji se bave ženskim preduzetništvom u regionu (Vojvodina, Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i Rumunija) sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena i razvoja preduzetničke delatnosti.

U okviru projekta će biti organizovani radni sastanci na kojima će učesnice razgovarati o položaju preduzetništva u regionu, osnovnih problema sa kojima se preduzetnice suočavaju i isticati primere, programe dobre prakse. Na radnim sastancima će učestvovati preduzetnice, poslovne žene, predstavnice civilnog i državnog sektora koje se bave preduzetništvom. One na najbolji način promatraju trenutne prilike i izazove za razvoj ženskog preduzetništva.

Projekat će podržati organizovanje otvorenih sesija na kojima će zainteresovane za preduzetništvo moći da slušaju o primerima dobre prakse i razgovaraju o značajnim pitanjima za pokratnje sopstvenih poslova.

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.