O NAMA

Fondacija „021“ je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010.godine u Novom Sadu.

Bogata multikulturna tradicija Vojvodine za nas predstavlja neiscrpno bogatstvo i inspiraciju. Naše vrednosti su poštovanje različitosti, rodna ravnopravnost, odgovornost, solidarnost, optimizam, aktivizam i aktivno učešće.

Misija: Fondacija „021“ informiše i edukuje građane i građanke osnažujući ih za ostvarivanje jednakih mogućnosti, prava i sloboda, promovišući principe rodne ravnopravnosti i slobode za sve. Aktivnosti planiramo i sprovodimo u saradnji sa drugim građanskim organizacijama usmereni, pre svega, na promene u lokalnim zajednicama.

Vizija: Naša vizija je Vojvodina u kojoj svi građani i građanke imaju mogućnost da ostvare svoje slobode, prava i potencijale, razvijajući interkulturalnost i poštujući načela rodne ravnopravnosti.

Pažnju posvećujemo marginalizovanim društvenim grupama i pojedinkama/pojedincima daleko od izvora društvene moći: mladima, ženama, predstavnicima nasionalnih manjina, društveno i ekonomski marginalizovanim osobama. 

Fondacija „021“ je januara 2019.godine registrovala MultiRadio (www.multiradio.rs) kao medij zajednice koji se prvenstveno obraća mladima. Program ovog mladog medija se realizuje u vidu bloga, podkasta i onlajn radija.

Fondacijom upravlja tročlani Upravni odbor. Fondacija poseduje višegodišnje iskustvo u realizaciji projekata i saradnje sa domaćim i stranim organizacijama.

Aktivnosti realizujemo kroz projekte u oblasti ljudskih prava i demokratizacije, podsticanja interkulturalnosti, unapređivanja rodne ravnopravnosti i položaja mladih i kroz humanitarne akcije.

 

PRIORITETI FONDACIJE

1

Osnaživanje žena koje se bave preduzetništvom i podsticanje ženskog preduzetništva u Vojvodini.

2

Doprinos informisanju i razvoju svesti građanki i građana, posebno mladih u Vojvodini o značaju i potrebi razvoja interkulturalnosti.

3

Podsticanje građanki i građana, posebno mladih da se aktivno uključe u rad civilnog sektora.

Rezultate rada tokom prethodnih 10 godina pretočili smo u kratak video.