2017 Evroforum

Naziv projekta: Evroforum

Lokacija: Novi Sad, Vojvodina

Budžet: 15.000 EUR

Uloga:  nosilac projekta

Donator: BOŠ

Trajanje:  mart – septembar 2017

Aktivnosti: 6 javnih debata; 6 radio emisija emitovanih na Radiju 021; 6 transkripta objavljenih na portalu 021, i putem društvenih mreža.

Kratak opis projekta: Ovim projektom nastojali smo da utvrdimo i podržimo praksu dijaloga između različitih grupa građana, s ciljem povećanja nivoa transparentnosti i odgovornosti. Opšti cilj projekta je povećano učešće građana u procesu reformi u Srbiji sa ciljem približavanja evropskim standardima. Specifični cilj projekta je bolja medijska pokrivenost tema koje su vezane za procese evropskih integracija.

Aktivnosti su uključile realizaciju 6 javnih debata; 6 radio emisija emitovanih na Radiju 021; 6 transkripata objavljenih na portalu 021 i putem društvenih mreža. Projekat je realizovan za preko 180 učesnika debata, uz učešće 4 predstavnika marginalizovanih grupa, 6 donosioca odluka, 12 predstavnika nevladinih organizacija. Projekat je doprineo da se povećaju kapaciteti javnosti (uključujući građane, donosioce odluka i aktivista NVO) za konstruktivnu javnu debatu.

Donator: BOŠ

Novi zakon predviđa jednake plate za žene i muškarce

Novi zakon predviđa jednake plate za žene i muškarce

Rodno budžetiranje koje će izjednačiti plate žena i muškaraca, zabrana pitanja o planiranju porodice i uvođenje... detaljnije
Novosađani godišnje daju 2 miliona evra za ekologiju, efekti poražavajući

Novosađani godišnje daju 2 miliona evra za ekologiju, efekti poražavajući

Novosađani godišnje izdvajaju oko dva miliona evra za zaštitu životne sredine putem eko takse na računima... detaljnije
U Vojvodini čak 500 industrijskih zagađivača, kroz neke kanale teče samo otpad

U Vojvodini čak 500 industrijskih zagađivača, kroz neke kanale teče samo otpad

U Vojvodini ima oko 500 industrijskih zagađivača, od kojih svega oko 80 ima neke predtretmane otpadnih... detaljnije
I starije zanatlije prelaze u programere jer ih poslodavci ne žele

I starije zanatlije prelaze u programere jer ih poslodavci ne žele

Dok mlađi i stariji IT stručnjaci lako pronalaze posao i gotovo ih nema na birou, radnici... detaljnije
Klizimo u “šrafciger industriju” – najjeftinije izrabljivanje dece

Klizimo u “šrafciger industriju” – najjeftinije izrabljivanje dece

Iako u pisanje nacrta zakona, koji bi trebalo da uobliči kako će izgledati naredne decenije u... detaljnije
Država ne osluškuje potrebe osoba sa invaliditetom

Država ne osluškuje potrebe osoba sa invaliditetom

Da je neophodno podizanje društvene svesti o važnosti integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte života,... detaljnije

Comments are closed.