Nije šala logo

Naziv projekta: Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar

Lokacija: Novi Sad – Vojvodina – onlajn prostor

Projekat realizuju (nosioci): MultiRadio (medij civilnog društva) i SOS ženski centar

Donator: Programa »Mladi i mediji za demokratski razvoj – MAY4DD« koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Kraljevine Švedske.

Trajanje: oktobar 2021 – maj 2022.godine

Kratak opis projekta: Projekat će nastojati da doprinese podizanju svesti mladih o učestalosti i ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Specifični cilj(evi): 1. Povećana informisanost mladih o seksualnom nasilju, 2. Povećan broj mladih koji su aktivno uključeni u delovanje protiv seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Ključne aktivnosti na projektu su: 2 medijske obuke za mlade volonterke SOS ženskog centra na temu javnog istupanja i formalne komunikacije ka institucijama; održavanje 5 predavanja na 5 fakulteta i 1 javne tribine za mlade oba pola na temu seksualnog nasilja i tri radionica za devojke u cilju prevencije seksualnog nasilja; saradnja sa najmanje 5 fakulteta i drugim (omladinskim) organizacijama; novinsko izveštavanje o temi učestalosti i ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama, produkcija 5 epizoda potkasta i pratećih novinarskih tekstova, sprovođenje online promo kampanje za borbu protiv seksualnog nasilja; sprovođenje anketa sa mladima učesnicima projekta, kreiranje medijskih sadržaja po meri mladih, promocija projekta.

Ciljne grupe: Lokalno: Mlade volonterke SOS ženskog centra, mladi novinari MultiRadija, studenti i mladi oba pola sa teritorije Novog Sada i okolineNacionalno: mladi ljudi iz cele Srbije koji su videli onlajn medijske sadržaje i poruke onlajn medijske kampanje. Krajnji korisnici: Korisnice usluga SOS ženskog centra, institucije (pre svega fakulteti), publika MultiRadija, omladinske organizacije i organizacije za mlade, mladi   ali i svi građani/građanke Vojvodine i Srbije.

Fokus je na mladima oba pola, na lokalnom  i nacionalnom nivou, u cilju podizanja njihove svesti o učestalosti i ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Fokus je i na mladima u lokalnoj zajednici koji se koji se osnažuju da sprovode aktivnosti za mlade. Oni će informisati druge mlade odnosno svoje vršnjake na lokalnom nivou o seksualnom nasilju nad ženama i devojkama i motivisati ih da uzmu aktivno učešće u prevenciji i borbi protiv seksualnog nasilja u lokalnoj zajendici. Mladi u lokalnoj zajednici, ali i na nacionalnom nivou putem online kanala komunikacije i društvenih mreža obe partnerske organizacije, biće na adekvatan način informisani koliko je seksualno nasilje nad ženama i deovjkama učestalo i ozbiljno i kome mogu da se obrate za podršku. Mediji i organizacija  civilnog društva aktivno će sarađivati kroz ovaj projekat kako bi što efikasnije dopreli do ciljne grupe mladih i ohrabrili ih  da aktivno deluju u pravcu borbe protiv seksualnog nasilja.

donatori
Donatori projekta NIje šala