Nasilje nije moj izbor – Violence is not my choice

Cilj projekta je da istaknemo značaj i posljedice jačanja nasilnog ekstremizma i da skrenem pažnju javnosti na globalni problemu radikalizacije društva.

Glavne aktivnosti: U periodu od 17. oktobra do 16.februara organizovaće se četiri debate radi jačanja kapaciteta građana i javnih funkcionera za konstruktivnu javnu raspravu o sledećim temama:

a) Navijači fudbala koji povećavaju ekstremizam;

b) Trolling na srpski način;

c) Migranti koji prolaze kroz Srbiju kao izgovor za jačanje desnog krila i

d) Ko nas vodi do novog rata?

Svaka debata će biti organizovana na javno otvorenom prostoru,  Radio Cafea, sa moderatorom i (minimalnim) tri sagovornika – stručnjacima, najrelevantnijim za svaku temu; publikom (najmanje) 30 građana i  strimovanjem tribine na društvene mreže – otvaranjem po prvi put mogućnost daljinskog, virtuelnog prisustva i  postavljanja pitanja i komentara putem društvenih mreža.
Diskusije će uključiti radio novinare koji će kreirati četiri emisije od po 30 minuta.

Mesijaki sadržaj debata će biti postavljen  na sajt  www.fondacija021.rs, društvene mreže Fondacije 021 kao i na portal 021. Tekstovi, napisani iz transkripta emisija, biće objavljeni na portalima www.fondacija021.rs i www.021.rs. Video snimci, suština svake diskusije (minimum 12, 3 za svaku emisiju) biće uređivani, postavljeni nawww.fondacija021.rs, www.021.rs i distribuirani putem YouTube-a, Facebook-a i Tvitter-a. Uopšteno, društvene mreže će se koristiti u svakoj fazi implementacije projekta, počevši od najava.

Projekat se sprovodi uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Nosioci ekstremnih kultura postali deo političkog mejnstrima

Nosioci ekstremnih kultura postali deo političkog mejnstrima

Povezanost navijača i nacionalističke ideologije u Srbiji proizvod je manipulisanja političkih elita, te je navijaštvo iz... detaljnije

Comments are closed.