Ženska mreža

Kroz pojedinačne aktivnosti nastojimo da informišemo žene o mogućnostima započinjanja i razvoja sopststvene preduzetničke ideje, kao i da omogućimo razmenu znanja i iskustava kroz redovna okupljanja za preduzetnice i žene koje žele da se bave preduzetništvom. Pored toga, želimo da učinimo vidljivim različite aspekte ostvarivanja prava žena i doprinos nevladinih organizacija unapređivanju položaja žena i ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Održan skup o položaju žena u kreativnim delatnostima: Slavimo žensku kreativnost, inicijativu i inovativnost

Sektor kreativnih delatnosti je već nekoliko godina među najbrže rastućim u zemlji, pokazuju podaci Privredne komore Srbije. Svake godine se povećava broj novootvorenih preduzeća u ovom sektoru, a trenutno on broji preko 30 hiljada registrovanih preduzeća u kojima je više od 115 hiljada zaposlenih. Budući da većinu zaposlenih u kreativnom sektoru čine žene, u okvirudetaljnije

Korak bliže rodnoj ravnopravnosti – korak bliže Evropskoj uniji

Zbog čega se u Srbiji još uvek malo govori o rodnoj ravnopravnosti? O rodno zasnovanom nasilju? Zašto je i ove godine zabeležen veliki broj femicida kod nas? Dokle smo stigli kao društvo u primeni preporuka Istanbulske konvencije?, neka su od pitanja koja su postavljena na završnoj godišnjoj konferenciji Sos ženskog centra „Korak bliže rodnoj ravnopravnostidetaljnije

U svetu koji jeste dominantno muški, ključno je da se žene međusobno podržavaju

Koordinatorka Akademije ženskog liderstva Marija Srdić izražava nadu da će učesnice ovog skupa doprineti ne samo tome da one u strankama, pokretima i grupama kojima pripadaju lično napreduju, već i da visoko podignu temu rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava na agendi svojih organizacija, da one budu teme cele stranke, a ne samo foruma žena, ženske grupe i nekoliko angažovanih feministkinjadetaljnije

Policajka Sandra Pap – uz nju su deca bezbedna kod škole

Najmlađe Novosađane svakog dana na putu do škole čuvaju policajci, a jedna policajka posebno je pohvaljena od građana. Ovi pripadnici policije obavljaju, kao i njihove kolege u drugim jedinicama, vrlo ozbiljan posao, a u opisu im je i jedan od najlepših poslova – rad sa decom. Zbog toga ih mališani obožavaju, ali su omiljeni idetaljnije

Sve manji značaj rodne ravnopravnosti u Vojvodini

Rezultati istraživanja Pokrajinskog zaštitnika građana o primeni principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u Vojvodini pokazuju da se ovoj zakonskoj obavezi pridaje sve manji značaj. To pokazuje činjenica da je rodno osetljiv budžet usvojen u svega 13 odsto gradova i opština u Vojvodine. U 38 odsto njih nije usvojen, dok se 9 odsto opština pripremadetaljnije

Kreirana platforma za uspešan razvoj ženskog preduzetništva

Da bi žena koja želi da se bavi preduzetništvom pokrenula sopstveni biznis, neophodne su institucije koji će joj obezbediti sopstveni kapital, jer su finansije osnovna prepreka. Zbog toga su vojvođanske organizacije Unija poslodavaca Vojvodine, Akademija ženskog preduzetništva i Vojvođansko udruženje preduzetnica kreirale platformu za formiranje vojvođanskog foruma za razvoj preduzetništva žena, koja ima za ciljdetaljnije