You are currently viewing Sve manji značaj rodne ravnopravnosti u Vojvodini

Sve manji značaj rodne ravnopravnosti u Vojvodini

Rezultati istraživanja Pokrajinskog zaštitnika građana o primeni principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u Vojvodini pokazuju da se ovoj zakonskoj obavezi pridaje sve manji značaj.

To pokazuje činjenica da je rodno osetljiv budžet usvojen u svega 13 odsto gradova i opština u Vojvodine. U 38 odsto njih nije usvojen, dok se 9 odsto opština priprema da ga usvoji.

„Na to koliko je ovaj aspekt primene principa rodne ravnopravnosti i stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce zapostavljen na lokalnom nivou govori i podatak da na ovo pitanje nije odgovorilo čak 40 odsto opština i gradova obuhvaćenih istraživanjem“, navodi se u saopštenju Pokrajinskog ombudsmana.

Upravo je i ignorisanje zahteva Pokrajinskog zaštitnika građana iskorišteno kao jedan od pokazatelja da se rodna ravnopravnost zanemaruje. Kako se navodi u izveštaju, 42 odsto jedinica lokalne samouprave nije ni dostavilo tražene podatke zaštitniku građana. U 52 odsto od ukupno 27 lokalnih samouprava koje su dostavile podatke, postoji osoba koja je zadužena i za oblast rodne ravnopravnosti. Međutim, u samo četiri lokalne samoupravo postoje zaposleni koji se bave isključivo ovom oblašću.

„Samo pet jedinica lokalne samoupravo je navelo da prilikom usvajanja planova i drugih akata, nakon prethodno sprovedene rodne analize, razmatra uticaj mera i aktivnosti na žene i muškarce. Poređenja radi, u istraživanju 2012. godine, 42 odsto lokalnih samouprava odgovorilo je da organi uprave tokom usvajanja razvojnih planova i drugih akata razmatraju uticaj mera i aktivnosti na ostvarivanje jednakih mogućnosti“, stoji u saopštenju.

Takođe, među članovima gradskih i opštinskih veća pre poslednjih izbora bilo je gotovo četiri puta više muškaraca. Gradonačelnice ili predsednice opština imale su svege četiri lokalne samouprave, a samo dve žene su bile predsednice skupštine grada ili opštine.

Naime, prema Zakonu o ravnopravnosti polova, lokalne samouprave su u obavezi da obezbeđuju ravnopravnost polova i stvaraju jednake mogućnosti, što podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka koje su od uticaja na njihov položaj.