You are currently viewing 2012 Mediji u službi informisanja mladih

2012 Mediji u službi informisanja mladih

Naziv projekta: Mediji u službi informisanja mladih

Lokacija: Novi Sad

Uloga:  nosilac projekta

Donator: Grad Novi Sad – Kancelarija za mlade

Kratak opis projekta:  Cilj projekta bio je kreiranje inovativne forme informisanja mladih koja će im pružati informacije na teme zapošljavanja, studija, putovanja u zemlji i inostranstvu, mogućnosti neformalnog obrazovanja i sl. Pokrenuta je radijska emisija “ZIPA INFO”. Sve radijske emisije u audio formi su postavljene na internet stranicu uz tekst o emisiji. Posebna podstranica, kreirana i moderirana od strane predstavnika partnerskih organizacija, postavljena je u okviru veb portala 021.rs koja je funkcionisala u formi mini-bloga. Pored mogućnosti da dobiju još više informacija na određenu temu, čitaoci su mogli da diskutuju sa autorima, pošalju poruke i komentare.

Projekat je podržan od strane Grada Novog Sada/Kancelarija za mlade.

Link: http://www.021.rs/Novi-Sad/Zipa-Info