Kako sprečiti radikalizaciju mladih

Cilj projekta: „Kako sprečiti radikalizaciju omladine“ je podizanje svesti i usmeravanje pažnje javnosti na lokalni (kao i globalni) problem radikalizacije mladih ljudi i davanje predloga i sugestija za prevenciju ove društvene poojave.

Kroz dve debate ojačali smo kapacitete građana i predstavnika vlasti za konstruktivan dijalog, obrađene su dve teme: Ulogovani na ekstremizam i Radikalna tišina. Obe debate su organizovane u Radio kafeu, a prisustvovalo je oko 30 osoba – građana, eksperata, studenata. Kroz debate, bavili smo se sledećim pitanjima: Gde povući crtu između slobode govora i govora mržnje? Da li treba primeniti jednostavno pravilo da se lična sloboda završava tamo gde počinje da ugrožava druge? Postoji li veza između radikalizma, ekstremnih grupa u zvaničnika?

Snimljeni materijal sa ovih debata je kasnije iskorišćen za kreiranje dve radijske emisije u trajanju od po 30 minuta i emitovane su na Radju 021, a transkripti emisija su objavljeni na portalu 021.

Trajanje:
1 mart – 30 jun 2017.

Donator: OSCE

Zbog čega građani u Srbiji ćute?

Zbog čega građani u Srbiji ćute?

U Srbiji građani ćute iz straha, konformizma, kao i iz bede i siromaštva u kojem se... detaljnije

 

Comments are closed.