Naziv projekta: Kako sprečiti radikalizaciju omladine?

Lokacija: Novi Sad

Budžet: 3000 EUR

Uloga:  nosilac projekta

Donator: OEBS

Trajanje: mart 2017 – jun 2017

Kratak opis projekta: Cilj projekta bio je podizanje svesti i usmeravanje pažnje javnosti na lokalni (kao i globalni) problem radikalizacije mladih ljudi i davanje predloga i sugestija za prevenciju ove društvene pojave. Glavne aktivnosti obuhvatile su dve debate radi jačanja kapaciteta građana i predstavnika vlasti za konstruktivan dijalog. Obraćene su dve teme: Ulogovani na ekstremizam i Radikalna tišina. Snimljeni materijal sa ovih debata je iskorišćen za kreiranje dve radijske emisije u trajanju od po 30 minuta emitovane na Radiju 021, a transkripti emisija su objavljeni na portalu 021.

Zbog čega građani u Srbiji ćute?

U Srbiji građani ćute iz straha, konformizma, kao i iz bede i siromaštva u kojem se svesno opredeljuju za ćutanje, ne bi li mogli da preživljavaju. Međutim, na samim građanima je da odluče da li žele da prekinu tišinu, jedan je od zaključaka tribine „Radikalna tišina“ koju je organizovala Fondacija 021 uz podršku Misije OEBS-a detaljnije

Ekstremizam u Srbiji kao mehanizam linčovanja „protivnika vlasti“

Usled izostanka reakcije nadležnih u kažnjavanju govora mržnje na internetu, otvara se novi prostor za pojavu ekstremizma na društvenim mrežama, koji bi mogao da se prelije na ulice, zaključak je tribine „Ulogovani na ekstremizam“ koja je održana sinoć u Radio kafeu. O ekstremizmu, tradicionalnim medijima, internetu i njihovoj međusobnoj povezanosti, govorili su sociolog Marko Škorić, detaljnije