PODRŠKA RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

 

Prepoznajući problem ekonomske zavisnosti žena i nejednak položaj žena i muškaraca na tržištu rada kao značajnu prepreku u ostvarivanju pune rodne ravnopravnosti, kao i potrebe za podrškom ženama u oblasti preduzetništva, Fondacija „021“, je kao jedan od svojih strateških ciljeva definisala osnaživanje preduzetnica Novog Sada kroz program za edukaciju i podršku i medijsku kampanju za podsticanje ženskog preduzetništva. Oslanjajući se na aktuelne analize, podatke, kao i na direktne povratne informacije od žena koje žele da se bave preduzetništvom ili vode svoje preduzeće više godina, posebnu pažnju želimo da posvetimo povećanju profesionalnih znanja i veština žena, kao i njihovom umrežavanju.

people-2557396_1280
ŽENSKA MREŽA
DSC_6831
ŽENSKI PREDUZETNIČKI BIZNIS KLUB
RAZVIJANJE MEĐUREGIONALNE SARADNJE
RAZVIJANAJE MEĐUREGIONALNE SARADNJE U RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA