RAZVIJANJE MEĐUREGIONALNE SARADNJE

Project title: Development of regional cooperation for the promotion of women’s entrepreneurship

Donor: Provincial Secretariat for Interregional Cooperation and Local Self-Government

Short description of project: The project networked stakeholders involved in the promotion of women’s entrepreneurship in the region (Vojvodina, Republic of Srpska, Croatia, Hungary and Romania) with the aim of economic empowerment of women and business development. The project involved the organization of working meetings where participants discussed the context for entrepreneurship development in the region, basic obstacles faced by women entrepreneurs, examples of good practice. Meeting participants were women entrepreneurs, businesswomen, representatives of civil society organizations and state institutions dealing with entrepreneurship.  

Vojvođansko žensko preduzetništvo izvan granica

Sve žene preduzetnice Vojvodine, a i one koje to planiraju da postanu, uskoro će imati priliku da informacije vezane za pokretanje i razvoj svog posla pronađu na jedinstvenom veb portalu, koji je danas predstavljen u prostorijama Radio kafea. Veb portal “Vojvođansko žensko preduzetništvo izvan granica” pokreće Fondacija 021, sa ciljem da se kroz rodno senzibilisanu detaljnije

Razvijanje medjuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Fondacija 021, zajedno sa Centrom za razmišljanje iz Novog Sada sprovodi pilot projekat “Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu”, koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Projekat pred sebe postavlja zadatak umrežavanja i razvoj strategijskog plana za podršku ženskom poduzetništvu u regionu (Vojvodina- Slavonija- Republika Srpska- Del Alfold- Banat (rumunski)). detaljnije

Tribina “Žensko preduzetništvo – dobra praksa iz regiona”

Razmišljate o pokretanju sopstvenog posla? Načinili ste nekoliko koraka, ali još uvek niste sigurni u svoje mogućnosti? Volele biste da možete da dobijete savet od nekog ko se nalazio u sličnoj situaciji? Pozivamo Vas na tribinu “Žensko preduzetništvo – dobra praksa iz regiona”, u okviru koje će biti predstavljeni primeri dobre prakse žena preduzetnica iz detaljnije

RAZVIJANJE MEĐUREGIONALNE SARADNJE

Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Projekat “Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu” je usmeren ka umrežavanju aktera koji se bave ženskim preduzetništvom u regionu (Vojvodina, Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i Rumunija) sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena i razvoja preduzetničke delatnosti. U okviru projekta će biti organizovani radni sastanci na kojima će učesnice razgovarati o položaju preduzetništva u regionu, osnovnih problema detaljnije