Evroforum

Evroforum

 

Projektom nastojimo da utvrdimo i podržimo praksu dijaloga između različitih grupa građana, s ciljem povećanja nivoa transparentnosti i odgovornosti.

Opšti cilj projekta je povećano učešće građana u procesu reformi u Srbiji sa ciljem približavanja evropskim standardima. Specifični cilj projekta je bolja medijska pokrivenost tema koje su vezane za procese evropskih integracija.

Aktivnosti: 6 javnih debata; 6 radio emisija emitovanih na Radiju 021; 6 transkripta objavljenih na portalu 021, i putem društvenih mreža.

Rezultati: Povećani kapaciteti javnosti (uključujući građane, odonosioce odluka i aktiviste NVO) za konstruktivnu javnu debatu. Proširen uticaj debata putem medijskih artikala.

Ciljne grupe: 180 učesnika 4 debate (minimalno), 4 predstavnika diskriminisane grupe koji će javnosti predočiti probleme sa kojima se osetljive grupe susreću, 6 predstavnika vlasti i donosioca odluka, 12 predstavnika nevladinih organizacija.

Korisnici: Publika Radija 021, posetioci sajta www.021.rs, građani Novog Sada i Vojvodine.

Trajanje: 1.mart – 31. Septembar 2017.

Donator: BOŠ