You are currently viewing Humani građani pomažu novosadskim mališanima u učenju

Humani građani pomažu novosadskim mališanima u učenju

Oko 200 mališana iz socijalno ugroženih porodica u Novom Sadu trenutno uči i druži se sa volonterima Novosadskog humanitarnog centra (NSHC).

FOTO: Humani građani pomažu novosadskim mališanima u učenju
Oko 200 mališana iz socijalno ugroženih porodicVeć 14 godina, NSHC sprovodi projekat „Obrazovanje za sve“, u cilju da deca koja imaju poteškoća u učenju i nedovoljno podrške sredine savladaju gradivo osnovne škole, budu motivisana da nastave školovanje, ali i upoznaju ljude koji ih neće gledati kao manje vredne samo zato što su, na primer, pripadnici romske nacionalne ili druge manjine. Oko 15 dobrovoljaca ove godine radi sa klincima na tri lokacije – OŠ „Veljko Vlahović“, OŠ „Nikola Tesla“ i u mesnoj zajednici Adice, a kao i svake godine, reakcije dece, njihovih roditelja, kao i volontera su više nego pozitivne.

Kako za 021 kaže koordinatorka Novosadskog humanitarnog centra Dobrila Marković, iskustvo pokazuje da su potrebe dece za obrazovanjem sve veće. Projekat je počeo kao podrška romskoj deci, ali se proširio na svu decu u Novom Sadu i time stekao poverenje roditelja koji ne mogu da pomognu svojim mališanima u učenju, poverenje škola koje se čak i same javljaju da učestvuju, ali i gradskih vlasti, koje projekat finansiraju.

„Ove godine sa decom radimo do kraja decembra, a zamišljeno je prvenstveno na dve lokacije – u dve osnovne škole. Međutim, kao i svake godine, pokazalo se da je potreba veća, pa smo uveli dopunske časove u prostorijama mesne zajednice na teritoriji samog romskog naselja, u Adicama. Nažalost, svake godine je vidno da je interesovanje volontera za rad sa decom sve manje, ali su ljudi koji nam se priključe neverovatno vredni i zaista uspevaju da timskim radom postignu sve i pomognu deci u razumevanju obimnog gradiva“, navodi Markovićeva za 021 i dodaje da svako može da postane volonter i uključi se u rad sa decom. Dovoljno je da popuni prijavu na sajtu NSHC.a u Novom Sadu trenutno uči i druži se sa volonterima Novosadskog humanitarnog centra (NSHC).

Dosadašnji rezultati rada sa mališanima pokazuju da su predrasude u našem društvu duboko ukorenjene, naročito prema manjinskim zajednicama. Naime, deca se u grupama zbliže i otvore, konačno steknu poverenje u ljude koji ih, za razliku od većine društva, ne diskriminišu i unižavaju, već sa njima otvoreno razgovaraju o brojnim stvarima koje ih tište, što je vrednije od bilo kog stečenog znanja iz gradiva.

„Problem je u tome što je ovo projektna aktivnost, mi nemamo resurse da u toku cele godine organizujemo rad sa decom, iako je potreba jasna. Ipak, svake godine nam se roditelji i deca čak i sami javljaju, željno iščekuju da počnemo rad i druženje, a to su prepoznale i škole. Godinama unazad uspevamo određeni broj dece da zadržimo u obrazovnom sistemu i omogućimo im da se osnaže za budućnost koja je nesumnjivo pred njima, kao ravnopravnim članovima ovog društva“, poručuje Dobrila Marković.

Detaljnije o načinima prijave za rad sa mališanima pročitajte OVDE.

Tekst je realizovan u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“ Fondacije 021, koji je podržan od strane Evropske unije.
Autor: Gorica Nikolin – gorica@021.rs