Aktivizam mladih Romkinja važan za razbijanja predrasuda

Aktivizam mladih Romkinja važan za razbijanja predrasuda

Udruženje Roma Novi Bečej organizovalo je aktivistički sastanak kao završnu aktivnost projekta „Romkinje ustaju – Jačanje aktivizma i rodne ravnopravnosti u Vojvodini“.

Projekat je imao za cilj da unapredi kapacitete romskog ženskog pokreta u Vojvodini da se zalaže za romska ženska prava i rodnu ravnopravnost na lokalnom i pokrajinskom nivou i podstakne Romkinje na aktivizam u Vojvodini.

Udruženje Roma Novi Bečej kao nosilac projekta smatra da je aktivizam mladih Romkinja veoma važan u cilju razbijanja predrasuda o romskim zajednicama i jačanja borbe protiv ranih, ugovorenih brakova devojčica. Aktivistički sastanak projekta je obezbedio informacije o postignutim rezultatima, preprekama na koje je projekat sa svojim korisnicima naišao u procesu pristupa pravdi i smanjenju diskriminacije.

Na sastanku su govorile koordinatorka za romska pitanja u Pančevu Pava Novakov, predstavnica Romske ženske mreže Banata Danica Jovanović, feministkinja i mentorka RŽC romnjako Ilo Lepa Mlađenović, Udruženje Roma Novi Bečej Vesna Ćerimović, Romkinje Romkinjama Novi Sad Zorica Šurlan i aktivistkinje koje su učestvovale u aktivistkičkoj školi: Miljana Čabrilovska, Tamara Ristić i Natalija Ignac. Govornice su govorile o svom aktivizmu i učešću na aktivističkoj školi, o svakodnevnom nasilju nad ženama i Instanbulskoj konvenciji i odgovornostima države kao i preporukama za dalji rad.

Preporuke koje su dobijene sa ovog sastanka jesu da treba mnogo više raditi na pitanju seksualnog nasilja i uznemiravanja, više razraditi temu i plan za izlazak iz nasilja, zatim da treba više jačati kapacitete aktivistkinja za veštine komunikacije i davanje povratnih informacija. Aktivistkinje su takođe dogovorile da treba više jačati njihovo učešće u javnom i političkom životu.

Sastanak je održan u sklopu šire svetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. U ovoj akciji aktivno učestvuje Romska ženska mreža Banata, koju čine Udruženje Roma Novi Bečej, Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“ Zrenjanin, Udruženje Roma „Danica“ Pančevo i Romkinje za Romkinje Novi Sad. Pored već održanog sastanka, 28. decembra je održana i javna akcija „Sprečimo nasilje nad romskim devojčicama“ u Jabuci, u organizaciji Udruženja Roma „Danica“ Pančevo, a sledi jednodnevni seminar o seksualnom nasilju „Jačanje sebe – jačanje aktivizma” u Novom Sadu, 2. decembra u organizaciji Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“ Zrenjanin.

Takođe, 6. decembra Udruženje Roma „Danica“ u Pančevu će izvesti javnu akciju „Sprečimo nasilje nad romskim devojčicama“, 10. decembra u Novom Bečeju će Udruženje Roma Novi Bečej organizovati Marš povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, a održava se na 70. godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Dan kasnije, 11. decembra u Jabuci Udruženje Roma „Danica“ će održati radionicu sa 60 mladih Romkinja i Roma „Za zdravlje naših devojčica“.

Tekst je realizovan u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“ Fondacije 021, koji je podržan od strane Evropske unije.

Autor: Žarko Bogosavljević