You are currently viewing Aktivizam mladih Romkinja važan za razbijanja predrasuda

Aktivizam mladih Romkinja važan za razbijanja predrasuda

Udruženje Roma Novi Bečej organizovalo je aktivistički sastanak kao završnu aktivnost projekta „Romkinje ustaju – Jačanje aktivizma i rodne ravnopravnosti u Vojvodini“.

Projekat je imao za cilj da unapredi kapacitete romskog ženskog pokreta u Vojvodini da se zalaže za romska ženska prava i rodnu ravnopravnost na lokalnom i pokrajinskom nivou i podstakne Romkinje na aktivizam u Vojvodini.

Udruženje Roma Novi Bečej kao nosilac projekta smatra da je aktivizam mladih Romkinja veoma važan u cilju razbijanja predrasuda o romskim zajednicama i jačanja borbe protiv ranih, ugovorenih brakova devojčica. Aktivistički sastanak projekta je obezbedio informacije o postignutim rezultatima, preprekama na koje je projekat sa svojim korisnicima naišao u procesu pristupa pravdi i smanjenju diskriminacije.

Na sastanku su govorile koordinatorka za romska pitanja u Pančevu Pava Novakov, predstavnica Romske ženske mreže Banata Danica Jovanović, feministkinja i mentorka RŽC romnjako Ilo Lepa Mlađenović, Udruženje Roma Novi Bečej Vesna Ćerimović, Romkinje Romkinjama Novi Sad Zorica Šurlan i aktivistkinje koje su učestvovale u aktivistkičkoj školi: Miljana Čabrilovska, Tamara Ristić i Natalija Ignac. Govornice su govorile o svom aktivizmu i učešću na aktivističkoj školi, o svakodnevnom nasilju nad ženama i Instanbulskoj konvenciji i odgovornostima države kao i preporukama za dalji rad.

Preporuke koje su dobijene sa ovog sastanka jesu da treba mnogo više raditi na pitanju seksualnog nasilja i uznemiravanja, više razraditi temu i plan za izlazak iz nasilja, zatim da treba više jačati kapacitete aktivistkinja za veštine komunikacije i davanje povratnih informacija. Aktivistkinje su takođe dogovorile da treba više jačati njihovo učešće u javnom i političkom životu.

Sastanak je održan u sklopu šire svetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. U ovoj akciji aktivno učestvuje Romska ženska mreža Banata, koju čine Udruženje Roma Novi Bečej, Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“ Zrenjanin, Udruženje Roma „Danica“ Pančevo i Romkinje za Romkinje Novi Sad. Pored već održanog sastanka, 28. decembra je održana i javna akcija „Sprečimo nasilje nad romskim devojčicama“ u Jabuci, u organizaciji Udruženja Roma „Danica“ Pančevo, a sledi jednodnevni seminar o seksualnom nasilju „Jačanje sebe – jačanje aktivizma” u Novom Sadu, 2. decembra u organizaciji Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“ Zrenjanin.

Takođe, 6. decembra Udruženje Roma „Danica“ u Pančevu će izvesti javnu akciju „Sprečimo nasilje nad romskim devojčicama“, 10. decembra u Novom Bečeju će Udruženje Roma Novi Bečej organizovati Marš povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, a održava se na 70. godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Dan kasnije, 11. decembra u Jabuci Udruženje Roma „Danica“ će održati radionicu sa 60 mladih Romkinja i Roma „Za zdravlje naših devojčica“.

Tekst je realizovan u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“ Fondacije 021, koji je podržan od strane Evropske unije.

Autor: Žarko Bogosavljević