You are currently viewing Aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej pomažu ženama da izađu iz nasilja

Aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej pomažu ženama da izađu iz nasilja

Pomoć putem SOS telefona ili lično, zatražilo je 78 korisnica u Novom Bečeju, dok je tokom 2016. godine zabeleženo 437 poziva, navode u Udruženju Roma Novi Bečej.

Korisnice tih usluga su uglavnom žene žrtve psihičkog, fizičkog, seksualnog i ekonomskog nasilja. Takođe, prema podacima tog udruženja, u 2016. godini prijavljeno je devet ugovorenih maloletničkih brakova.

Tribina „Rani brakovi i nasilje nad ženama i devojčicama“, organizovana u saradnji sa Fondacijom 021, samo je jedna od akcija u kojoj su se aktivistkinje i članice Udruženja Roma Novi Bečej bavile problematikom ugovorenih brakova. Iako se ugovoreni brakovi smatraju za deo tradicije i običaja romske kulture, zaboravlja se da su u pitanju uglavnom devojčice koje stupaju u brak bez svoje saglasnosti, što je krivično delo i kršenje ljudskih prava. Posledice ovakve prakse su seksualno, psihičko i fizičko nasilje od strane bračnog partnera, kao i ekonomska zavisnost i mnogi drugi problemi.

Cilj Udruženja Roma Novi Bečej jeste upravo suzbijanje ove prakse i osnaživanje Romkinja da izađu iz nezdravog okruženja, koje ima tradicija nalaže i nastave sa obrazovanjem.

Aktivistkinje ovog udruženja pomažu ženama da postave granice prema nasilju i izađu iz logike žrtve i ćutanja. Njihova sledeća akcija, koja će se održati 10. decembra na Trgu oslobođenja u centru Novog Bečeja, pod nazivom „U ime žrtava seksualnog nasilja, u ime devojčica i žena koje su silovane“, posvećena je upravo toj temi. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, biće organizovan Ulični marš i mirno stajanje za prava devojčica i žena žrtava seksualnog nasilja i silovanja, ali i ravnopravnost i prava Romkinja u društvenoj zajednici.

Udruženje Roma Novi Bečej je feministicka organizacija koja se kroz društveni aktivizam bavi osnaživanjem Romkinja i žena drugih nacionalnih manjina. Ova organizacija je osnovana 1999. godine u Novom Bečeju sa namerom da pomogne ženama žrtvama nasilja, ali i zastupa Romkinje i druge manjinske žene pred sudovima po pitanjima nasilja u porodici, institucionalne diskriminacije i rasisitičkih napada. Kroz njihove programe je prošlo do sada oko 6.000 Romkinja i oko 2.000 dece. U saradnji sa jos pet ženskih organizacija na teritoriji Vojvodine od 2012. godine u svoj program uključili su i usluge SOS telefona, kako bi pružili stručnu pomoć i savetovanje.

Tekst je realizovan u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“ Fondacije 021, koji je podržan od strane Evropske unije.

Autor: Dunja Simičević