Pomoć putem SOS telefona ili lično, zatražilo je 78 korisnica u Novom Bečeju, dok je tokom 2016. godine zabeleženo 437 poziva, navode u Udruženju Roma Novi Bečej.

Korisnice tih usluga su uglavnom žene žrtve psihičkog, fizičkog, seksualnog i ekonomskog nasilja. Takođe, prema podacima tog udruženja, u 2016. godini prijavljeno je devet ugovorenih maloletničkih brakova.

Tribina „Rani brakovi i nasilje nad ženama i devojčicama“, organizovana u saradnji sa Fondacijom 021, samo je jedna od akcija u kojoj su se aktivistkinje i članice Udruženja Roma Novi Bečej bavile problematikom ugovorenih brakova. Iako se ugovoreni brakovi smatraju za deo tradicije i običaja romske kulture, zaboravlja se da su u pitanju uglavnom devojčice koje stupaju u brak bez svoje saglasnosti, što je krivično delo i kršenje ljudskih prava. Posledice ovakve prakse su seksualno, psihičko i fizičko nasilje od strane bračnog partnera, kao i ekonomska zavisnost i mnogi drugi problemi.

Cilj Udruženja Roma Novi Bečej jeste upravo suzbijanje ove prakse i osnaživanje Romkinja da izađu iz nezdravog okruženja, koje ima tradicija nalaže i nastave sa obrazovanjem.

Aktivistkinje ovog udruženja pomažu ženama da postave granice prema nasilju i izađu iz logike žrtve i ćutanja. Njihova sledeća akcija, koja će se održati 10. decembra na Trgu oslobođenja u centru Novog Bečeja, pod nazivom „U ime žrtava seksualnog nasilja, u ime devojčica i žena koje su silovane“, posvećena je upravo toj temi. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, biće organizovan Ulični marš i mirno stajanje za prava devojčica i žena žrtava seksualnog nasilja i silovanja, ali i ravnopravnost i prava Romkinja u društvenoj zajednici.

Udruženje Roma Novi Bečej je feministicka organizacija koja se kroz društveni aktivizam bavi osnaživanjem Romkinja i žena drugih nacionalnih manjina. Ova organizacija je osnovana 1999. godine u Novom Bečeju sa namerom da pomogne ženama žrtvama nasilja, ali i zastupa Romkinje i druge manjinske žene pred sudovima po pitanjima nasilja u porodici, institucionalne diskriminacije i rasisitičkih napada. Kroz njihove programe je prošlo do sada oko 6.000 Romkinja i oko 2.000 dece. U saradnji sa jos pet ženskih organizacija na teritoriji Vojvodine od 2012. godine u svoj program uključili su i usluge SOS telefona, kako bi pružili stručnu pomoć i savetovanje.

Tekst je realizovan u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“ Fondacije 021, koji je podržan od strane Evropske unije.

Autor: Dunja Simičević