You are currently viewing IN MEMORIAM: Pavel Pop (1948-2019), novosadski akademski grafičar

IN MEMORIAM: Pavel Pop (1948-2019), novosadski akademski grafičar

Juče je u Novom Sadu, posle duge i teške bolesti, preminuo čuveni akademski grafičar i slikar Pavel Pop (1948) koji je više od dve decenije svoja dela stvarao u ateljeu na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Upravo kao izuzetan grafičar učestvovao je u projektu Fondacije 021 “Čuvarkuća”, kada je tokom likovne kolonije organizovane 2018. na „Salašu 137“ zajedno sa kolegama slikarima i vajarima stvarao umetnička dela na temu multikulturalnosti Vojvodine, koja je osnovna tema projekta.

Akademski grafičar Pavel Pop, u toku likovne kolonije "Čuvarkuća"
Pavel Pop

Pavel Pop je diplomirao grafiku na Visokoj školi likovnih umetnosti u Bratislavi 1975. godine, a član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine postao je 1977. godine. U okviru svog likovnog stvaralaštva razvio je koncept, koji je stručna kritika nazvala imaginativni realizam.

Član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine (ULUV) je postao 1977. godine. Kao bratislavski student izuzetnih umetnika Albina Brunovskog i Vincenta Hložnika izgradio je likovnu poetiku, koja je dominantna u okviru savremenog grafičkog stvaralaštva u Slovačkoj.

“Dominantni motiv njegovih slobodnih grafičkih listova je ženski akt, ili ženska figura, najčešće predstavljena fragmentarno. Prisustvo žene na Popovim grafikama možemo shvatiti u svetlu tradicionalne simbolike. Njegove savremene, ženske figure imaju izvestan mitski, iskonski tajanstveni izraz. Dakle žene – centralni motiv Popovog stvaralaštva – treba posmatrati u smislu večno ženskog, u smislu ženskog kosmičkog principa, prema kojem je usmerena naša čežnja za trancedentnim”, navodi likovni kritičar Vladimir Valenćik na portal Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.

Pavel Pop, kojeg ćemo pamtiti kao velikog čoveka i odličnog saradnika,  je za sobom ostavio neizbrisiv umetnički trag. Počivaj u miru, Pavele!

Likovna kolonija „Čuvarkuća“ 2018.