You are currently viewing Žensko preduzetništvo – DA!

Žensko preduzetništvo – DA!

Žensko preduzetništvo je ono koje je inicirano i osnovano od strane žene, a koja je aktivno uključena u njegovo rukovođenje i pri tome je ona vlasnica najmanje 51% firme koja je u poslovanju najmanje jednu ili više godina.

Žene su u svetu na čelu preduzeća svih veličina. One, na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama poseduju 9,1 milion preduzeća koja ostvaruju 1,4 bilion dolara prihoda i zapošljavaju 7,8 miliona ljudi. Svakoga dana, protekle godine, tamo se osnovalo oko 1200 novih kompanija u vlasništvu žena.

U Velikoj Britaniji jedna od pet žena pokreće vlastiti biznis iz pozicije nezaposlene kako bi rešila problem ekonomske nesigurnosti i ovisnosti, za razliku od muškaraca koji se za taj korak odlučuju ređe, jedan od njih petnaestorice.

U Srbiji se žensko preduzetništvo slabije razvija u odnosu na razvijene zemlje i manje rezvijene zemlje iz regiona. Postoji nekoliko razloga za to. Prvi leži u slabostima strateškog okvira u kojem funkcioniše žensko preduzetništvo kod nas. Rodna perspektiva je nedovoljno integrisana u ekonomske politike, a značaj ženskog preduzetništva nije dovoljno prepoznat i uključen u politike rodne ravnopravnosti u svim oblastima.

 

Pa ipak, poslednjih nekoliko godina zahvaljujući državnim i privatnim fondacijama i fondovima, te bankama koje imaju programe podrške ženskom preduzetništvu, žene se u Srbiji odlučuju na pokretanje malog i srednjeg biznisa. U Srbiji je teško, ali je moguće! Svetlana Vučković iz Beograda je u nedostatku zaposlenja, osnovala Agenciju za brigu o starijim osobama kojima je potrebna kućna nega i pomoć i več nakon 4 godine poslovanja, 2012. bila proglašena za najuspešniju preduzetnicu u Srbiji.

Razvoj ženskog preduzetništva u manje – ekonomski razvijenim zemljama pomaže ženama da izbegnu zamku siromaštva, da budu ekonomski nezavisne i ostvaruju sigurniju egzistenciju.

Izvori podataka:

http://www.entrepreneur.com

http://www.huffingtonpost.com
http://www.economist.com
http://www.policycafe.rs

http://fortune.com
http://www.forbes.com

http://www.poslovnezene.org.rs/
http://www.rpkpancevo.com

Tekst napisan u okviru projekta „Žensko preduzetništvo“ koji je podržan od Pokrajinskog sekreterijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.