You are currently viewing Ženska platforma za razvoj Srbije – Palić 2014

Ženska platforma za razvoj Srbije – Palić 2014

Konferencija „Ženska platforma za razvoj Srbije – Palić 2014“, posvećena zajedničkom angažovanju žena u svim oblastima društva, održaće se od 31. oktobra do 2. novembra 2014. godine na Paliću.
Ono što ovu konferenciju izdvaja je, navode organizatori, kontinuitet u radu, pošto je reč o trećoj po redu ženskoj konferenciji koja se održava na Paliću.

„Dok je prva konferencija bila ključna za razvoj demokratskih promena u Srbiji, a druga za evropski put Srbije, ova konferencija treba da dâ snažan pečat razvoju Srbije u pravcu koji će maksimalno doprinositi dobrobiti svih građanki i građana, i bezuslovno integrisati princip rodne ravnopravnosti u sve društvene oblasti“, kaže Miloš Đajić ispred centra modernih veština.

Kako dodaje, potvrđeno je učešće preko 100 angažovanih žena na javnim poslovima iz različitih institucija, parlamenta, akademske zajednice, civilnog društva, privatnog sektora, političkih partija, sindikata, medija, umetnosti i kulture, kako bi se izgradila široka koalicija žena i definisala platforma zajedničkog delovanja.

Teme koje će biti obuhvaćene konferencijom su, između ostalih, vladavina prava, politička participacija, ljudska sigurnost i eliminisanje nasilja nad ženama, zapošljavanje i preduzetništvo, poljoprivreda i ruralni razvoj, kao i briga o životnoj sredini, obrazovanje, socijalna politika, sindikalno organizovanje žena, socijalna politika i mnoge druge teme.

Više informacija možete da pronađete na facebook stranici – Ženska platforma za razvoj Srbije – Palić.