You are currently viewing Za preduzetništvo najbitnija hrabrost, jasni ciljevi i znanje

Za preduzetništvo najbitnija hrabrost, jasni ciljevi i znanje

Predavačica i savetnica u preduzetništvu iz Mađarske Ingrid Lenđel kaže za 021 da je za preduzetništvo najbitnija hrabrost, jasni ciljevi i znanje koja su to sredstva i metode kojima oni mogu postati ostvarivi. „Imam mikro preduzetništvo u okviru porodice, koje nije osnovano na bazi toga da imamo velika sredstva koja ulažemo, već imamo veliko znanje što stavljamo na raspolaganje ostalim preduzetnicima i dajemo savete kako da budu uspešni.

Osnovna delatnost je konkretno u obrazovanju odraslih, pre svega radi se o kvalifikaciji odraslih u oblasti zdravstva i sociologije i u okviru predavanja ugrađujem latentne metode kojim mogu da pomognem da njihova ličnost bude što zdravija i pripremljenija za buduće preduzetništvo“, kaže ona za 021. Kako dodaje, povratna informacija joj je veliki broj žena koje su danas uspešne u odabranim profesijama nakon završenih kurseva.
Novinarka i preduzetnica iz Mađarske Eva Horvat koja je majka troje dece ističe da cilj žene ne sme biti da budu samo domaćice, već se mora raditi na njihovom orhabrivanju i osnaživanju da pokrenu biznis. „Preduzetništvo je proces, a kvalitet je merilo toga koliko je vaš kupac, mušterija ili kozument zadovoljan vašim radom ili produktom. Ako je vaš produkt dobar, usluga je dobra, vaš krajnji korisnik će biti zadovoljan i vi imate kvalitetno preduzetništvo“, kaže ona za 021 i naglašava da je tajna uspeha u kontinuiranom održavanju. „Da li je reč o sistemu, putevima, firmi, nevažno je. Ako paziš i stičeš znanje i držiš kvalitet koji si sebi dao za cilj, u tome nećeš pogrešiti“, zaključuje Eva Horvat.
Da je važna i podrška država, potvrđuju sagovornice iz Mađarske koje kažu da je kod njih trenutno dosta razvijena tendencija pomaganja mikro preduzetnika koja se ocrtava u tome da imaju program „sečenji“ gde se mogu dobiti krediti po vrlo povoljnim kamatnim uslovima, a imaju razvijenu socijalnu mrežu koja se na nivoima opština ogleda u tome da postoje socijalna savetodavna tela koja pomažu porodicama i onima koji su izgubili posao, daju savete kako da ponovo pronađu svoje mesto u zapošljavanju i preduzetništvu.
Na tribina „Žensko preduzetništvo – dobra praksa iz regiona“ u Radio kafeu, predstavljeni su primeri dobre prakse žena preduzetnica iz Srbije, Mađarske i Hrvatske. Preduzetnice, poslovne žene i predstavnice civilnog sektora iz spomenutih država, predstavile su pozicije koje trenutno žensko preduzetništvo zauzima u njihovoj sredini, a razgovalo se i o mogućnostima saradnje u čemu se posebno ogleda korisnost skupa.
Fondacija 021 je i krajem prošle godine održala tribinu koja je bila usmerena ka položaju ženskog preduzetništva u Srbiji, a učesnice su istakle da su osnovni problemi upravo prepreke u samom pokretanju posla i nedovoljna podrška u društvu za razvoj ženskog preduzetništva. Tribina je održana u okviru projekta Fondacije 021 i Centra za razmišljanje „Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu“, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Tekst napisan u okviru projekta „Žensko preduzetništvo“ koji je podržan od Pokrajinskog sekreterijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.