You are currently viewing VIDEO: Najvažnija pravovremena pomoć i podrška žrtvi nasilja u porodici

VIDEO: Najvažnija pravovremena pomoć i podrška žrtvi nasilja u porodici

Da građani nemaju dovoljno poverenja u institucije, čija je odgovornost i zadatak da zaustave nasilje u porodici i pruže adekvatnu zaštitu žrtvi, istaknuto je na tribini „Nasilje nad ženama – mit i stvarnost“, održanoj u Radio kafeu.

Važna pitanja koja se odnose na nasilje u porodično-partnerskom odnosu pokrenuli su studenti novinarstva Marijana Jakobac i Đorđe Ivanović sa psihološkinjama i aktivistkinjama SOS Ženskog centra Ivanom Perić i Milanom Popović.

Aktivnim učešćem publike, kroz interakciju i dijalog, demistifikovani su neki od najvećih mitova i predrasuda koji prate nasilje, kao što su da je nasilje privatna stvar; žrtva je sama kriva; uzroci nasilja su alkohol i psihoaktivne supstance, ljubomora i nasilje je izraz ljubavi. Veliki problem u postupanju, kada je reč o porodičnom nasilju, potiče od nedovoljne informisanosti i predrasuda, kojih često ljudi nisu ni svesni, ističe Ivana Perić.

„Publika se složila da dosadašnja praksa nije dala najbolje rezultate i da građani generalno nemaju poverenja u institucije. Dale smo osvrt na novi zakon koji upravo nastoji da ponudi drugačije modele postupanja i efikasnije i brže mere. Ljudi iz publike postavljali su razna pitanja, recimo kako dokazati psihičko nasilje kada nema fizičkog, kome se obratiti za pomoć i podršku, šta je sve seksualno uznemiravanja“, objašnjava ona.

Na tribini je bilo osvrta i na ulogu medija u kreiranju drugačijeg pogleda na samu temu porodičnog nasilja. Sagovornice iz SOS Ženskog centra naglasile su da su mediji važan agens socijalizacije, koji mogu uticati na razbijanje predrasuda i adekvatno informisanje.

Ivana Perić navodi da je problem to što su naslovi u većini štampanih medija direktno krivili žrtvu i bavili se privatnim životom žrtve, tražeći uzroke nasilja u njenom ponašanju i paralelno s tim minimizovali delo i odgovornost počinioca.

„Tribina je bila značajna jer smo imali prilike da čujemo mišljenja, stavove, ali i iskustva ljudi u publici. Jedan momak je istakao da svako može biti žrtva nasilja, ne samo žene, i da sve treba posmatrati najpre kao osobe koji imaju jednaka prava i da nije važno ko je koga pola sa čim smo se složile. Publika je mogla da čuje činjenice i relevantne informacije koje se tiču teme porodično-parnerskog nasilja, kao i koliko je važna adekvatna i pravovremena pomoć i podrška žrtvi nasilja da uspe da izađe iz nasilne situacije i da se oporavi. Proces izlaska iz nasilja je individualan i može različito trajati, a zadatak profesionalaca je da osmisle dobar individualni plan, da uvaže kontekst i relevantne okolnosti u kojima se žrtva nalazi, da je ne osuđuju i da je osnaže i povrate moć i kontrolu koju nasilje oduzima“, dodaje za 021 Ivana Perić.

Tribina „Nasilje nad ženama – mit i stvarnost“ prva je od osam tribina koje će biti realizovane u okviru projekta European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).

Tribinu u celosti možete pogledati u prilogu.