You are currently viewing Trgovina ljudima – moderno ropstvo

Trgovina ljudima – moderno ropstvo

Današnji dan, 30. jul se obeležava kao Dan borbe protiv trgovine ljudima. Trgovina ljudima je kriminalno delo kojim se maloletna ili punoletna osoba nasilno i prinudno lišava osnovnih ljudskih prava radi eksploatacije. Postavlja se pitanje koliko je moguće današnje društvo nazivati savremenim i humanim ukoliko i dalje postoji ropstvo i trgovina ljudima. Obeležavanjem ovog datuma skreće se pažnja na veličinu problema i neophodnost pomoći žrtvama. U prvih šest meseci ove godine identifikovano je ukupno 86 žrtava trgovine ljudima.

 

Trgovina ljudima je teško krivično delo i ozbiljan društveni problem, jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja. Danas postoje brojni oblici trgovine ljudima, a stalno se iznalaze novi i sve nehumaniji, brutalniji i svirepiji i sa još težim posledicama po žrtve i zajednicu. Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima izjavila je ove godine otkriveno najviše žrtava radne eksploatacije i da su žrtve trgovine ljudima domaći državljani, a ne stranci.

Saopštenje NVO Atina povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima 30. jula 2014. godine možete da pročitate na linku http://atina.org.rs/vest_svetski_dan.html.