You are currently viewing Seminar u Panonske TE-TO

Seminar u Panonske TE-TO

Na poziv Nade Stanković, predsednice Aktiva žena termoelektrane Panonske TE-TO NS u prostorijama preduzeća Panonske TE-TO u Sremskoj Mitrovici je 26. septembra 2014 organizovan seminar sa temama koje je Aktiv predložio:

Pomirenje porodičnih sa profesionalnim obavezama i

Upotreba rodno osetljivog jezika.

Članica Fondacije 021, stručnjakinja za rodna pitanja, Ivana Inđin je održala predavanja koja su približila rodna pitanja učesnicama. Svoje viđenje rodnih uloga podelila je i psihološkinja Slavica Ranisavljev, menadžerka razvoja programa i partnerstava u Fondaciji 021. Radnice TE-TO Sremska Mitrovica su aktivno učestvovale u razgovoru o položaju žena u društvu, porodici i preduzeću, otvorena su nova pitanja i izneti predlozi koji se tiču unapređenja položaja žena u kolektivu. Predavanje je drugi po redu susret koji je Fondacija 021 realizovala u saradnji sa Aktivom žena Panonske TE-TO NS.