You are currently viewing Saopštenje o femicidu u Srbiji (prva polovina 2014. godine)

Saopštenje o femicidu u Srbiji (prva polovina 2014. godine)

Mreža Žene protiv nasilja već petu godinu zaredom, na osnovu analize medijskih članaka, prati i izveštava o femicidu u Srbiji. Izveštaje i saopštenja za ovu i prethodne godine možete pronaći na njihovoj internet stranici, u rubrici Femicid u Srbiji http://www.zeneprotivnasilja.net/femicid-u-srbiji.
Femicid je rodno zasnovano ubistvo, učinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog pola od strane osoba muškog pola. [1]


U Srbiji je od 01. januara do 30. juna 2014. godine u porodično-partnerskom kontekstu ubijeno 12 žena, govore medijski članci koje je analizirala Mreža Žene protiv nasilja. U 2014. godini, kao i prethodnih godina, sve ubijene žene su poznavale učinioca, a od toga četiri žene ubio je suprug, tri sin, tri partner, jednu brat i jednu vanbrani suprug.
Tri žene ubijene su pištoljem, dve žene su ubijene nožem, dve sekirom, dve su pretučene. Jedna žena je udavljena, a dve žene su ubijene na druge načine[2].
Osam ubistava desilo se u kući/stanu koji je zajedničko vlasništvo, jedno u njenoj kući/stanu, a tri u drugim prostorima[3]
Jedna žena je bila starosti od 26 do 35 godina, dve starosti od 36 do 45 godina i četiri starosti od 46 do 55 godina. Jedna žena je bilo starosti od 56 do 65 godina, a četiri žene su bile starosti preko 65 godina. Dvadeset i jedna osoba ostala je bez majke, od toga su 12 maloletna deca.
3 od 12 žena prijavljivale su nasilje i pre nego što se ubistvo desilo, dok je u ostalim slučajevima nepoznato da li je žena prijavljivala nasilje pre nego što se ubistvo desilo.
Činjenica da su ove žene ubijene govori o tome da su mnoge prilike za delovanje propuštene i da je neophodno identifikovati uzroke neuspeha da se one zaštite. Verujemo da je pravovremena i adekvatna reakcija institucija najbolji način da se žene koje preživljavaju nasilje dugoročno i održivo zaštite, i da se spreče najbrutalniji oblici nasilja – ubistva žena. Imajući to u vidu, podsećamo da je u Srbiji 01. avgusta 2014. godine, na snagu stupila Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici koja zahteva efikasno sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava i gonjenje učinilaca uz aktivno učešće svih relevantnih društvenih ustanova i organizacija civilnog društva. Mreža Žene protiv nasilja poziva Vladu Republike Srbije i nadležna ministarstva da preduzmu odgovarajuće aktivnosti povodom obaveza koje su preuzete potvrđivanjem ove Konvencije u cilju sprečavanja nasilja prema ženama i uspostavljanja nulte tolerancije na nasilje.
NI JEDNA ŽENA MANJE – NI JEDNA MRTVA VIŠE!
Saopštenje napisala:
Vedrana Lacmanović
Mreža Žene protiv nasilja
Autonomni ženski centar, Beograd
______________________________
[1] Da bi se neko ubistvo okarakterisalo kao femicid učiniocu mora biti relevatan pol žrtve, tj. upravo činjenica da je žrtva žena. Kao takav, femicid je zločin protiv žena, motivisan mržnjom prema ženama, prezirom i osećajem nadmoći, u kom učinilac misli da ima pravo da oduzme život ženi.
[2] Jedna žena ubijena je tupim predmetom, a jedna satarom.
[3] Ostale tri žene ubijene su: dve na ulici i jedna u prodavnici u kojoj je radila i čija je bila vlasnica.