Promovisanje i razvoj ženskog preduzetništva

Promovisanje i razvoj ženskog preduzetništva

Projekat “Promovisanje i razvoj ženskog preduzetništva” će biti realizovan od februara do jula 2015. godine. Projekat ima za cilj promovisanje preduzetništva, kao poželjnog modela za zapošljavanje žena.

Na ovaj cilj će se uticati kroz nekoliko specifičnih ciljeva koji su okrenuti samim preduzetnicama, potencijalnim preduzetnicama i široj zajednici. Projektom će se osnaživati žene u manjim mestima za bavljenje preduzetništvom, zatim promovisati preduzetništvo kao prihvatljiv oblik zaposlenja za žene, umrežavati preduzetnice i smanjivati predrasude koje se vezuju za žensko preduzetništvo u javnosti.

Žensko preduzetništvo se u svom razvoju suočava sa nekoliko krupnih izazova. Preduzetnice poseduju nizak stepen znanja o preduzetništvu, njegovim oblicima i koracima u razvoju. To je rezultat neprilagođenog formalnog obrazovanja u kojim se ne obrađuje problem preduzetništva. Takođe, mali je broj kurseva, odnosno oblika neformalnog obrazovanja o preduzetništvu i najčešće nije ravnomerno geografski raspoređen, te velikom broju žena nije dostupan i svoje znanje ne mogu upotpuniti na ovaj način. Jedan od problema koji je primetan kod velikog broja preduzetnica je izostanak znanja i svesti o značaju marketinga i promocije za uspeh na tržištu. Stoga se preduzeće sporo razvija, a proizvod ili usluga teško dolazi do korisnika/ca.

Primetno je, takođe, da preduzetnice nisu dovoljno umrežene i ne koriste resurse drugih žena koje se bave preduzetništvom, instisucija i konsultanata. Ovo onemoućava stožiranje prisutnog iskustva i znanja, a problemi koji su mogli biti prenebegnuti se ponavljaju. One se za pomoć najčešće obraćaju muškim članovima porodice i prijateljima koji ne moraju imati relevatne informacije i ne mogu videti preduzetništvo iz ženske perspektive.

Projekat “Promovisanje i razvoj ženskog preduzetništva” je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.