Ženska mreža

Kroz pojedinačne aktivnosti nastojimo da informišemo žene o mogućnostima započinjanja i razvoja sopststvene preduzetničke ideje, kao i da omogućimo razmenu znanja i iskustava kroz redovna okupljanja za preduzetnice i žene koje žele da se bave preduzetništvom. Pored toga, želimo da učinimo vidljivim različite aspekte ostvarivanja prava žena i doprinos nevladinih organizacija unapređivanju položaja žena i ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Održan skup o položaju žena u kreativnim delatnostima: Slavimo žensku kreativnost, inicijativu i inovativnost

Sektor kreativnih delatnosti je već nekoliko godina među najbrže rastućim u zemlji, pokazuju podaci Privredne komore Srbije. Svake godine se povećava broj novootvorenih preduzeća u ovom sektoru, a trenutno on broji preko 30 hiljada registrovanih preduzeća u kojima je više od 115 hiljada zaposlenih. Budući da većinu zaposlenih u kreativnom sektoru čine žene, u okviru detaljnije

Korak bliže rodnoj ravnopravnosti – korak bliže Evropskoj uniji

Zbog čega se u Srbiji još uvek malo govori o rodnoj ravnopravnosti? O rodno zasnovanom nasilju? Zašto je i ove godine zabeležen veliki broj femicida kod nas? Dokle smo stigli kao društvo u primeni preporuka Istanbulske konvencije?, neka su od pitanja koja su postavljena na završnoj godišnjoj konferenciji Sos ženskog centra „Korak bliže rodnoj ravnopravnosti detaljnije

U svetu koji jeste dominantno muški, ključno je da se žene međusobno podržavaju

Koordinatorka Akademije ženskog liderstva Marija Srdić izražava nadu da će učesnice ovog skupa doprineti ne samo tome da one u strankama, pokretima i grupama kojima pripadaju lično napreduju, već i da visoko podignu temu rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava na agendi svojih organizacija, da one budu teme cele stranke, a ne samo foruma žena, ženske grupe i nekoliko angažovanih feministkinja. detaljnije

Policajka Sandra Pap – uz nju su deca bezbedna kod škole

Najmlađe Novosađane svakog dana na putu do škole čuvaju policajci, a jedna policajka posebno je pohvaljena od građana. Ovi pripadnici policije obavljaju, kao i njihove kolege u drugim jedinicama, vrlo ozbiljan posao, a u opisu im je i jedan od najlepših poslova – rad sa decom. Zbog toga ih mališani obožavaju, ali su omiljeni i detaljnije

Sve manji značaj rodne ravnopravnosti u Vojvodini

Rezultati istraživanja Pokrajinskog zaštitnika građana o primeni principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u Vojvodini pokazuju da se ovoj zakonskoj obavezi pridaje sve manji značaj. To pokazuje činjenica da je rodno osetljiv budžet usvojen u svega 13 odsto gradova i opština u Vojvodine. U 38 odsto njih nije usvojen, dok se 9 odsto opština priprema detaljnije

Kreirana platforma za uspešan razvoj ženskog preduzetništva

Da bi žena koja želi da se bavi preduzetništvom pokrenula sopstveni biznis, neophodne su institucije koji će joj obezbediti sopstveni kapital, jer su finansije osnovna prepreka. Zbog toga su vojvođanske organizacije Unija poslodavaca Vojvodine, Akademija ženskog preduzetništva i Vojvođansko udruženje preduzetnica kreirale platformu za formiranje vojvođanskog foruma za razvoj preduzetništva žena, koja ima za cilj detaljnije

Projekat „Promovisanje i razvoj ženskog preduzetništva“ će biti realizovan od februara do jula 2015. godine. Projekat ima za cilj promovisanje preduzetništva, kao poželjnog modela za zapošljavanje žena.

Na ovaj cilj će se uticati kroz nekoliko specifičnih ciljeva koji su okrenuti samim preduzetnicama, potencijalnim preduzetnicama i široj zajednici. Projektom će se osnaživati žene u manjim mestima za bavljenje preduzetništvom, zatim promovisati preduzetništvo kao prihvatljiv oblik zaposlenja za žene, umrežavati preduzetnice i smanjivati predrasude koje se vezuju za žensko preduzetništvo u javnosti.

Žensko preduzetništvo se u svom razvoju suočava sa nekoliko krupnih izazova. Preduzetnice poseduju nizak stepen znanja o preduzetništvu, njegovim oblicima i koracima u razvoju. To je rezultat neprilagođenog formalnog obrazovanja u kojim se ne obrađuje problem preduzetništva. Takođe, mali je broj kurseva, odnosno oblika neformalnog obrazovanja o preduzetništvu i najčešće nije ravnomerno geografski raspoređen, te velikom broju žena nije dostupan i svoje znanje ne mogu upotpuniti na ovaj način. Jedan od problema koji je primetan kod velikog broja preduzetnica je izostanak znanja i svesti o značaju marketinga i promocije za uspeh na tržištu. Stoga se preduzeće sporo razvija, a proizvod ili usluga teško dolazi do korisnika/ca.

Primetno je, takođe, da preduzetnice nisu dovoljno umrežene i ne koriste resurse drugih žena koje se bave preduzetništvom, instisucija i konsultanata. Ovo onemoućava stožiranje prisutnog iskustva i znanja, a problemi koji su mogli biti prenebegnuti se ponavljaju. One se za pomoć najčešće obraćaju muškim članovima porodice i prijateljima koji ne moraju imati relevatne informacije i ne mogu videti preduzetništvo iz ženske perspektive.

Projekat „Promovisanje i razvoj ženskog preduzetništva“ je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.