You are currently viewing Poziv za komentarisanje modela Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Poziv za komentarisanje modela Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Zaštitnik građana je pripremio model Zakona o rodnoj ravnopravnosti i poziva sve zainteresovane subjekte da dostave komentare i sugestije na tekst modela na za to predviđenom formularu. Više informacija možete pronaći na ovom linku.

U dostupnim dokumentima navodi se da je model zakona o ravnopravnosti pripremljen jer je zakon donet pre usvajanja zakona o zabrani diskriminacije, rešenja u zakonima se razlikuju što je u praksi izvor problema, te je neophodno usklađivanje. Takođe, ratifikovano je više međunarodnih dokumenata značajnih za ovu oblast. Iskustva u primeni zakona su pokazala njegove slabosti, kao što je nedostatak instrumenata za implementaciju, nepotpuna regulativa, garancije prava čiji je sadržaj uži od sadržaja koji garantuje Ustav.

Najznačajnije novine u modelu zakona se baziraju na uključivanje rodne perspektive u sve oblasti društva (javne politike, posebne mere, nadzor nad primenom) na različitim nivoima vlasti, poštovanje međunarodnih standarda rodne ravnopravnosti, kao i zaštita dostignutog nivoa prava.