You are currently viewing Održan prvi Forum za razvoj preduzetništva žena

Održan prvi Forum za razvoj preduzetništva žena

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu je 30. marta 2015. održan prvi Forum za razvoj preduzetništva žena. Tokom Foruma se razgovaralo o barijerama i problemima ženskog preduzetništva, kao i planu i akcijama koje treba da budu preduzete u cilju njihovog otklanjanja.

Forum se sastojao od uvodnog dela i tri panela. U uvodnom delu prisutnima su se obratili Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, Zorana Mihajlović, predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, Željko Sertić, ministar privrede Srbije, Dragana Đurica, koordinatorka Investicionog komiteta u Savetu za regionalnu saradnju, Sarajevo i Mary Ann Rukavina Cipetić, predsednica GTF – Inicijative za održivi rast, Zagreb. Oni su naznačili da je razvoj ženskog preduzetništva od značaja za celokupnu privredu i ostvarenje rodne ravnopravnosti.

Na Prvom forumu za razvoj preduzetništva žena je predstavljen nacrt Platforme i njegove prioritetne oblasti:
1. Obrazovanje i preduzetništvo
2. Povoljno poslovno okruženje
3. Pristup tržištima
4. Komunikacija da donosiocima odluka
5. Promocija preduzetništva žena

Prepoznavanje obrazovanja i promocije preduzetništva, kao i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, pristupa tržištu i komunikacija sa donositeljima odluka predstavljaju ključne tačke u stvaraju i razvoju preduzetništva koje vode žene. Potrebno im je dati edukaciju, ali i potporu kroz rad, istovremeno stvarajući klimu u kojima će njihov preduzetnički duh moći da se ostvari.

Pored same Platforme razgovaralo se o trenutnom stanju ženskog preduzetništva u Srbiji. Panelistkinje Vesna Mizdrak, direktorka Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena i Marina Blagojević Hughson, naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, razgovarale su o pravno institucionom okviru za razvoj preduzetništva, stanju i mogućnostima kao i o konceptu i ulozi žene u društvu. Nužda je predstavljala glavnu motivaciju za nastanak ženskog preduzetništva u Srbiji. Preduzetnice iz nužde su i dalje prisutne na našoj sceni, te je potrebno povući jasnu razliku između samozapošljavanja i preduzetništva. Trenutno ženskim preduzetništvom dominiraju trgovina i usluge. Preporuka je da bi se trebalo više fokusirati na modernije tokove – konsalting, edukacija, IT sektor…

Učesnice Foruma su razmatrale i akcioni plan za primenu platforme. Želja svih učesnica je da se skine stigma sa reči „preduzetnica“ i da se sam pojam počne ozbiljnije posmatrati zbog čega apeluju na medije da svojim izveštavanjem i promocijom ženskog preduzetništva stvaraju pozitivnu sliku. Preduzetništvo se ne sastoji iz povlačenja sredstava iz fondova kojim će se kao „čarobnim štapićem“ rešiti svi problemi. Preduzetništvo se ogleda u inovaciji, konkurentnosti i stvaranju novih radnih mesta.
Preduzetnice se zalažu za to da zakonodavci imaju u vidu „misli prvo na male“. Akcenat je posebno stavljen na ruralna područja, šta za njih znači preduzetništvo, ali se javila i potreba za stvaranjem novog zakona o zadrugama.

Forum će se u budućnosti baviti poboljšanjem položaja preduzetnica, stvaranjem pozitivne slike u društvu o preduzetnicama kroz pozitivne primere, umrežavanjem preduzetnica u cilju saradnje i solidarnosti, kao i stvaranje preduzetničke kulture, podizanje preduzetničke svesti i bolje razumevanje samog pojma. Fondacija 021 će nastojati da svoje aktivnosti usmeri ka utvrđenim ciljevima na Forumu.

FOTO: Studio Happy Images