You are currently viewing Održan dvodnevni seminar u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“

Održan dvodnevni seminar u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“

Dvodnevni seminar o slici žene u medijima održan je u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“, u organizaciji Fondacije 021, 18. i 19. marta u restoranu „Veliki“.
Polaznici koje čine studentkinje i studenti novinarstva, novinarke i novinari i predstavnici nevladinih organizacija, imali su priliku da se upoznaju sa problemom stereotipnog prikazivanja žena u medijima.
O ovim i drugim temama govorile su pravnica Andrijana Čomić, profesorka novinarstva Smiljana Milinkov i psihološkinja
Slavica Ranisavljev.

Najzastupljenije su bile teme rodne ravnopravnosti i šta ona znači u svakodnevnom životu žena i muškaraca analizom slike žena u medijima, reklamama i popularnim medijskim sadržajima i kako ta slika utiče na kreiranje stereotipa u javnosti.

Predstavljeni su retki primeri dobre prakse, poput emisije „Žena u kutiji“.
Na radionici Andrijane Čomić učesnice i učesnici mogli su da se upoznaju sa položajem žena i muškaraca, konceptom rodne ravnopravnosti i diskriminacijom, kroz praktične primere i vežbom.
Analize medijskog sadržaja pokazuju da su žene uglavnom prikazane kao objekat, sveden na svega nekoliko stereotipnih uloga, kao što su žrtva nasilja, majka, supruga, domaćica i estradna zvezda. Medijski sadržaji koji podstiču stereotipe, ignorisanje, isključivanje, predrasude i nekritičko mišljenje dovode do ozbiljne rodne neravnopravnosti, na šta je ukazala profesorka Smiljana Milinkov. Ona je polaznike seminara upoznala sa Kodeksom rodno osetljivog medijskog izveštavanja koji je sastavni deo domaćih strateških dokumenata i zakona (Zakon o ravnopravnosti polova, 2009) i opšteg novinarskog kodeksa, sa idejom da se doprinese unapređivanju rodne ravnopravnosti kroz promenu medijske slike žene i povećanje interesovanja medija za pitanja ravnopravnosti polova.
Psihološkinja Slavica Ranisavljev održala je trening aktivnog slušanja, vođenja razgovara i pripremanja i organizovanja javnog nastupa i tribine, koje će polaznici seminara i sami organizovati u saradnji sa NVO organizacijama.

Projekat finansira EU – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).