You are currently viewing Konkurs za novinare i studente žurnalistike

Konkurs za novinare i studente žurnalistike

Fondacija 021 poziva novinare i studente žurnalistike na saradnju u okviru projekta „Creating a New Public View on Women“.
Projekat se bavi problemom stereotipnog prikazivanja žena u medijima, nedostatkom vidljivosti NVO organizacija u medijima, te poboljšanjem saradnje medija i NVO organizacija, kao i davanjem pozitivnih primera kroz kreiranje osam tribina i pisanje 16 tekstova.

Projekat nudi edukaciju u vidu dvodnevnog seminara, na kojem će se raditi teme rodne ravnopravnosti i šta ona znači u svakodnevnom životu žena i muškaraca, analizom slike žena u medijima, reklamama i popularnim medijskim sadržajima i kako ta slika utiče na kreiranje stereotipa u očima javnosti, kao I trening aktivnog slušanja, vođenja razgovara i pripremanja i organizovanja javnog nastupa/tribine.
Predavačice na seminaru:
Andrijana Čović, diplomirana pravnica
Smiljana Milinkov, doc. dok
Slavica Ranisavljev, master psihologije
Od učesnika se očekuje da aktivno učestvuju u svim programskim aktivnostima: pohađanje dvodnevnog seminara, osmišljavanje I pripremanje tribine u saradnji sa organizacijama civilnog društva, pisanje tekstova, kao i dolazak na mesečne radne sastanke u toku osam meseci.
Kako da se prijavite?
Potrebno je da pošaljete mejl sa naznakom “Prijava za učešće na projektu EIDHR”na adresu 021fondacija@021.rs, i u prilogu mejla da zakačite motivaciono pismo, kao i kratku biografiju.
S obzirom na to da je rad na projektnim aktivnostima osmišljen u grupama od dvoje, možete da naglasite i partnera, ukoliko se i on/ona prijavljuje na ovaj konkurs.
Konkurs je otvoren do popunjavanja slobodnih mesta, a seminar će se održati 18. i 19. marta.

Projekat je podržan od strane EU – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).