You are currently viewing Fondacija 021 za internet bez mržnje

Fondacija 021 za internet bez mržnje

Fondaciju 021 posetila je predstavnica Ambasade Holandije u Beogradu Aleksandra Kalinić koja je tom prilikom uručila ugovor o podršci projektu „Odgovorni onlajn – za internet bez mržnje“. 

Imajući u vidu da internet pruža široke mogućnosti komunikacije ali i prostor za zloupotrebu i kršenje ljudskih prava, ovaj projekat nastoji da informiše pre svega mlade (18-35) na teritoriji Vojvodine o poštovanju ljudskih prava onlajn i neprihvatljivosti govora mržnje. Kroz projekat Fondacija 021 želi posebno da poveća svest mladih o štetnosti govora mržnje i potrebi suprotstavljanja istom, ali i da unapredi kapacitete nezavisnih medija da se bave pitanjem govora mržnje na internetu.

Projekat obuhvata realizaciju ankete o stavovima i iskustvima mladih u vezi sa govorom mržnje, pripremu radio emisija, podkasta i prikupljanje strategija mladih za suprotstavljanje govoru mržnje u onlajn okruženju. Projekat se realizuje u narednih 8 meseci na internet radiju „Multiradio“.