You are currently viewing Da li žena može da bude Deda Mraz?

Da li žena može da bude Deda Mraz?

Da li bi žena mogla da bude Deda Mraz pitanje je kojim je agencija za komunikaciju Anomaly sprovela mali društveni eksperiment među grupom dece u Velikoj Britaniji.

Odgovori su bili uglavnom negativni, a obrazloženja su bila da bi se „izgubila na nebu“ ili „ne bi imala snage da ponese sve te poklone, te da bi morala puno da trenira“. Jedno dete je reklo da bi u slučaju da rodi bebu, Baba Mrazica morala da se brine o njoj, pa ne bi imala vremena da raznosi poklone.
Na pitanje: „U čemu bi se Baba Mrazica najviše istakla“, deca su bez razmišljanja odgovarala: „U kuvanju“.
Anomaly je sprovela istraživanje s ciljem da podstakne roditelje da više razgovaraju o nejednakosti polova sa svojom decom. Ova agencija je nedavno realizovala kampanju „More Women“ (Više žena) u okviru koje su sa zvaničnih snimaka bili „izbrisani“ svi muškarci kako bi se ukazalo na mali broj žena u sferama odlučivanja.
„Čak je i najvažniji božićni posao rezervisan za muškarce“, objasnio je Aleks Holder, jedan od partnera agencije. „Mi želimo da ljudi razmisle o tome da nema mnogo moćnih ženskih uzora. Zašto ne bismo počeli od šefa božićne parade?“, istakao je on.