You are currently viewing Čuvarkuća: susret globalnog i lokalnog
Čuvarkuća katalog

Čuvarkuća: susret globalnog i lokalnog

Čuvarkuća je projekat očuvanja multikulturne baštine Vojvodine koji je Fondacija 021 realizovala u periodu od 2018. do 2020.godine u 12 vojvođanskih mesta sa završnim događajem u Novom Sadu. Izložba umetničkih dela koja predstavljamo u ovoj galeriji putovala je od Tavankuta do Kupinova. Vojvođanski akademski umetnici izradili su ova dela na temu „Čuvarkuća – Vojvodina naša kuća“.


Kako mislima obuhvatiti Evropu? Posmatrajući Evropu kao geografski pojam, ona je u potpunosti determinisana i tu nema prostora za dilemu. Ali šta je Evropa kao kulturološki fenomen sa svim svojim specifičnostima? Da li je to prost zbir pojedinačnih kultura evropskih naroda, ili je više od toga?

Susret globalnog i lokalnog – svojevrsna kulturna decentralizacija

Kulturološko nasleđe Evrope nastalo je kao rezultat viševekovnih uticaja i prožimanja kultura onih naroda koji i danas čine evropsku zajednicu: od antičke grčke misli, filozofije i mitologije, preko rimskog prava, retorike i graditeljstva, hrišćanstva kao sveobuhvatnog fenomena koji formira svest srednjevekovne Evrope. Renesanse koja produkuje modernu evropsku misao, Osmanlijske Turske koja je ostavila značajan kulturološki pečat, preko prosvetiteljstva (iluminata), do moderne umetnosti dvadesetog veka oličene u delima Pikasa, Braka, Klea, Fransisa Bejkona i drugih, pa sve do performansa i ostalih umetničkih formi koje poznaje savremena umetnička praksa. Svaka od nacija je shodno mogućnostima, u određenom periodu dala manji ili veći doprinos onome što se danas smatra evropskim kulturnim nasleđem. Prožimanjem nacionalnih kultura i njihovim međusobnim uticajem, nastao je opšti pojam – EVROPSKI.
Vojvodina – Evropa u malom, predstavlja multinacionalnu, multikulturalnu sredinu u kojoj egzistira više od dvadeset nacija: Srbi, Mađari, Rumuni, Hrvati, Rusini, Slovaci, Romi, Jevreji i drugi. Oni u svojim lokalnim sredinama neguju kulturu zasnovanu na tradiciji sopstvenog kulturnog nasleđa, i retko ostvaraju kontakte sa savremenim globalnim umetničkim ostvarenjima.

Kultura ne razdvaja, kultura povezuje.

Čuvarkuća Fondacija 021 Novi Sad

Upoznajte umetnike i njihova dela u videu na ovom linku snimljenom na Salašu 137 na likovnoj koloniji Čuvarkuća, a izložba i završna svečanost Čuvarkuća održana je u Novom Sadu u Kulturnoj stanici Svilara. Tekst i fotografije možete pogledati ovde.