You are currently viewing Čurug u subotu centar vojvođanske kulture i umetnosti

Čurug u subotu centar vojvođanske kulture i umetnosti

Čurug će u subotu, 12. septembra biti domaćin jedinstvene izložbe „Evropa u mojim mislima“ koja će biti organizovana u galeriji akademskog slikara Đorđa Kovačeva u Ulici kralja Petra I, broj 81.

Kovačev ističe da je ova izložba jedinstvena i od izuzetne važnosti za vojvođansku sredinu.
„Vojvodina – Evropa u malom, predstavlja multinacionalnu, multikulturalnu sredinu u kojoj egzistira više od dvadeset nacija. Oni u svojim lokalnim sredinama neguju kulturu zasnovanu na tradiciji sopstvenog kulturnog nasleđa ostvarujući sporadično kontakte sa savremenim globalnim umetničkim ostvarenjima. Stoga je ideja projekta „Evropa u mojim mislima“ da se kulturni sadržaji visokog umetničkog dometa, izmeste iz centara i prezentuju u ruralnim, perifernim multinacionalnim sredinama po Vojvodini“, kaže Kovačev.

Koordinatorka projekta pri Fondaciji 021, Jovana Kolundžić, kaže da je izložba „Evropa u mojim mislima“ koncipirana kao pilot projekat jedne šire zamisli gde bi se kao rezultat kroz diskusije na simpozijumu izdvojile one vrednosti koje određuju savremena kulturološka kretanja u višenacionalnoj, multikulturalnoj Vojvodini.

„Ovom prilikom biće predstavljena tri autora koja se po svom postmodernističkom pristupu i načinu rešavanja estetskih i likovnih problema uklapaju u koncept osnovne zamisli projekta. To su: Marta Kiš Buterer, Pop Pavel i Đorđe Kovačev“, navela je Kolundžićeva.

Marta Kiš Buterer za realizaciju svojih radova koristi materijale kao što su vuna, drvo, tkanine i drugo, što upućuje na elemente folklornog, ruralnog, vojvođanskog multikulturalnog prostora sa akcentom na mađarskom kulturnom nasleđu. Po tome ona pripada autentičnoj postmodernističkoj umetničkoj praksi i atmosferi. Njeni radovi su plod izrazito individualističkog shvatanja umetnosti, te sveta i vremena u kome živimo.

Pop Pavel je autor čiji se postmoderni pristup umetnosti očituje u direktnom korišćenju citata. Naime, Pavel koristi dela poznatih uemtnika: Pikasa, Dalija, Leonarda, Direra i drugih, kao predložak za stvaranje novih kompozicija. Pri tome, Pavel se vrlo vešto koristi tehnikom samih majstora čija dela transponuje u potpuno nova kompozicijska rešenja.

Đorđe Kovačev – osnovni motiv dela ovog autora su arhetipski simboli. Naime, autor prilikom gradnje svojih dela, kao predložak koristi artefakte, kakvi se mogu videti na arheološkim iskopavanjima. To su u drvetu oblikovani simboli, kasnije bojeni i ugrađeni na rustičnu podlogu platna obogaćenu slojem akrilne paste. Prizori neretko upućuju na arhaične praistorijske civilizacije Aboridžina, severno-američkih Indijanaca i Afrike.

Otvoranje izložbe je u 18 časova.

Vest je preneo i HLAS ĽUDU

http://hl.rs/pavel-pop-sobotu-vystavuje-curugu/