Razvijanje medjuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Fondacija 021, zajedno sa Centrom za razmišljanje iz Novog Sada sprovodi pilot projekat “Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu”, koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu…

Continue ReadingRazvijanje medjuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu

Projekat "Razvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu" je usmeren ka umrežavanju aktera koji se bave ženskim preduzetništvom u regionu (Vojvodina, Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i Rumunija) sa ciljem ekonomskog osnaživanja…

Continue ReadingRazvijanje međuregionalne saradnje u ženskom preduzetništvu