INTERVJU: Ljudmila Berediova Stupavska, predsednica društva kisačkih žena

Društvo kisačkih žena spada među najaktivnije u domenu ženskih seoskih organizacija u Vojvodini. Osnovano je 20-ih godina prošlog veka i bilo je prvobitno Udruženje čehoslovačkih žena. Prva predsednica je bila…

Continue ReadingINTERVJU: Ljudmila Berediova Stupavska, predsednica društva kisačkih žena