You are currently viewing Andrevlje: Rodna ravnopravnost i u vanrednim situacijama

Andrevlje: Rodna ravnopravnost i u vanrednim situacijama

Dvodnevni seminar pod nazivom „Rodna ravnopravnost i vanredne situacije – uloga i učešće žena i ženskih organizacija“ okupio je 30. septembra i 1. oktobra na Andrevlju predstavnice ženskih organizacija iz Subotice, Pančeva, Sremske Mitrovice, Kule, Sečnja i Alibunara.

Posebna pažnja posvećena je ulozi žena i uključivanju rodne perspektive u oblast vanrednih situacija, kako bi se povećalo znanje aktivistkinja u lokalnim samoupravama. Na seminaru je govorila predstavnica Sektora za vanredne situacije u MUP Marina Kopanja o ulozi jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti i ukazala na važnost procene ugroženosti od prirodnih nepogoda u svakoj lokalnoj samoupravi, kao i o ulozi žena u proceni rizika od vanrednih situaciji, reagovanju na njih i u prevenciji. U razgovoru sa učesnicama seminara naglasila je važnost edukacije lica koja su zadužena za vanredne situacije, ali i stanovništva, odnosno važnost promene svesti najšireg stanovništva, te da će u tim procesima pažnja biti usmerena i na rodnu ravnopravnost.